Aarhus vil have digitalt valg i 2014

26/09/2012 14:52

Niels Buch Johannsen

Aarhus Kommune har ansøgt Økonomi- og indenrigsministeriet om at deltage i forsøg med såkaldt digitalt fremmøde-valg. Det betyder, at vælgerne i Aarhus måske kan få mulighed for at afgive deres stemme ved hjælp af en trykknap i stedet for en blyant, når de ved Europaparlamentsvalget i 2014 træder ind i stemmeboksen. Valgbestyrelsen i Aarhus Kommune har netop truffet beslutning om, at Aarhus Kommune deltager i forsøg med elektronisk stemmeafgivning.

Når Økonomi- og indenrigsministeriet ministeriet kender antallet af kommuner, der som Aarhus ønsker at deltage i forsøget med e-valg, vil ministeriet igangsætte arbejdet med at etablere det fornødne lov-grundlag. Det forventes, at et lovforslag kan fremsættes i Folketinget i januar 2013. Der vil således formentlig tidligst kunne afholdes forsøg med e-valg ved Europaparlamentsvalget i 2014.

Borgmester Jacob Bundsgaard, der formand for valgbestyrelsen, siger:

”Vi har i Aarhus et ønske om at være helt med fremme, når det handler om at få ny teknologi til at understøtte vort demokrati. Vi ser det som et helt naturligt skridt på den kommunale dagsorden, hvor innovation og digitalisering er en del af hverdagen. Det er vigtigt, at vi altid er opmærksomme på, om vi kan gøre ting smartere, nemmere og billigere.”

Rådmand for Kultur og Borgerservice, Marc Perera Christensen, siger:

”Valgdagen er en vigtig og traditionsrig dag for demokratiet. Derfor er det afgørende, at vi udvikler os i respekt for traditionerne. Jeg er derfor meget glad for, at fremtidens digitale valg kommer til at foregå på valgsteder, med stemmebokse og valgtilforordnede, som vi kender det.”

Det overordnede mål med forsøget med e-valg er at indhente erfaringer, der kan indgå i beslutningsgrundlaget for fremtidige beslutninger vedrørende e-valg i Danmark. Forsøget skal især afklare, om elektronisk understøttelse af valghandlingen kan gøre flere vælgere selvhjulpne i forhold til stemmeafgivelsen, herunder give synshandicappede og borgere med læsevanskeligheder mulighed for at afgive stemme uden assistance samt reducere utilsigtede ugyldige stemmer. Endelig ønskes det undersøgt, om e-valg på sigt kan overflødiggøre fintællingen, eller alternativt reducere ressourceforbruget i forbindelse med fintællingen.

Når det fornødne lovgrundlag er etableret, vil Økonomi- og Indenrigsministeriet lede udbudsprocessen med henblik på indkøb af en e-valgløsning i samarbejde med KL og de deltagende kommuner. Ministeriet vil ligeledes deltage i implementeringen af forsøget og lede og koordinere evalueringen.

Med ønsket at være blandt de første kommuner til at indføre e-valg følger Aarhus Kommune op på de erfaringer, som blev gjort i forbindelse med kommunalvalget 2009, da Aarhus som landets første og hidtil eneste kommune afviklede et ungevalg som elektronisk frem-møde-valg – altså et valg med valgsteder og stemmebokse, som det i mange generationer har været tradition for i Danmark. Også ved Folketingsvalget i 2011 deltog Aarhus i et mindre forsøg med e-valg.

 

Mest Læste

Annonce