Ambitiøs aftale om lærernes arbejdstid i Aarhus

12/09/2012 14:41

Niels Buch Johannsen

Aarhus Kommune, Århus Lærerforening og Aarhus Skolelederforening har netop indgået en ny aftale om lærernes arbejdstid i de kommende år.

Den nye aftale tager højde for de forudsætninger, som kendetegner folkeskolen i en tid med knappe ressourcer. Aftalen forøger således lærernes undervisningstid samtidig med, at lærernes tid til forberedelse følger med væksten i undervisningstimer.

Med aftalen sikres yderligere fleksibilitet og lokalt råderum i arbejdet med børn og unges læring og trivsel.

Endelig bidrager aftalen til rammer om det lokale arbejde og samarbejde, som gør det naturligt, at en væsentlig del af lærernes opgaver - også udover selve undervisningstiden - løses på skolen.

Den nye aftale er ifølge parterne udtryk for et stærkt partnerskab mellem centrale aktører. Aktører, der på landsplan står skarpt over for hinanden i forhandlinger om løn- og arbejdsforhold. Det lokale partnerskab tager afsæt i ”Kvalitetsløftet – et løfte om folkeskolen” og et fælles ønske om at skabe bedre læring for børn og unge, bedre arbejdsmiljø for medarbejderne og bedre samarbejde med forældrene.

”Det er en ambitiøs aftale, som understreger, at kvalitet i folkeskolen opnås gennem dialog og i samarbejde mellem folkeskolens interessenter. Samtidig er det klart, at folkeskolens udfordringer kun kan løses af dygtige og engagerede ledere og medarbejdere. Vi får med aftalen mere undervisning for pengene, og vi sikrer en tæt dialog om at skabe lokale, meningsfulde løsninger. Det er afgørende for at sikre en god hverdag for eleverne i vores skoler,” siger Kristian Würtz, rådmand for Børn og Unge, der også glæder over, at aftalen indfrier et sparekrav på 37 millioner kroner, som byrådet har forudsat i budgetforliget for 2012.

Formand for Århus Lærerforening, Søren Aakjær, siger:

”Vi har opnået en god aftale i en konstruktiv dialog. Aftalen baserer sig både på tillid og på et forpligtende samarbejde, som skaber et råderum for den enkelte lærer. Med aftalen sikrer vi samtidig, at lærernes tid til forberedelse forøges i takt med, at antallet af undervisningstimer øges,” siger Søren Aakjær.

Hos Aarhus Skolelederforening siger formand Stefan Møller Christiansen:

”Med aftalen tager vi et afgørende skridt i retning af en skole, hvor kvalitet, samarbejde og godt arbejdsmiljø bliver fremmet af medarbejdere, der planlægger og samarbejder på skolen. Det gælder også uden for selv undervisningstiden. Aftalen vil styrke dialogen mellem ledere og medarbejdere på skolerne, og den medfører en fleksibilitet, som kan udnyttes til at finde de bedste, lokale løsninger og dermed den bedste kvalitet,” siger Stefan Møller Christiansen.

Fakta

· Den nye arbejdstidsaftale er en såkaldt ”KTO-aftale”, som stiller de lokale parter frit til at aftale mål og regler, uafhængigt af de nationale arbejdstidsregler.

· ”Kvalitetsløftet – et løfte til folkeskolen” er et initiativ, taget af rådmand Kristian Würtz, i foråret 2012 sammen med Århus Lærerforening, Aarhus Skolelederforening og Foreningen af Skolebestyrelser i Aarhus. Den fælles vision er at ville en folkeskole med faglighed og fællesskaber for alle.

Mest Læste

Annonce