Behov for en bedre ghetto-indsats

02/10/12 10:12

Niels Buch Johannsen

Borgmester roser regeringen for nye initiativer, der skal løfte de udsatte boligområder som f.eks. Gellerup og Bispehaven. Jacob Bundsgaard ser et stærkt behov for at få staten med i et forpligtende partnerskab på ghetto-området.

Boligminister Carsten Hansen har i eftermiddag offentliggjort den så-kaldte ghetto-liste over landets mest udsatte boligområder. Som i fjor optræder tre boligområder i Aarhus Kommune på listen – det er Gelle-rup/Toveshøj, Bispehaven og Trigeparken på listen.

Samtidig erkender regeringen, at der er behov for at justere udpeg-ningsmetoden, så der kommer mere bredde og et tydeligere fokus på også de sociale udfordringer i områderne. De nye kriterier vil snarest blive forhandlet med Folketingets partier.

Borgmester Jacob Bundsgaard:
”Jeg er helt enig i, at de nuværende kriterier ikke er gode nok. I dag er andelen af indvandrere og efterkommere et af kriterierne, og det siger jo ikke i sig selv noget om den sociale udvikling. Derfor er der brug for at supplere med mere dynamiske kriterier, som i højere grad afspejler den aktuelle udvikling i de pågældende boligområder.

Borgmester Jacob Bundsgaard er meget tilfreds med, at regeringen vil styrke sit engagement over for de udsatte boligområder ved at indgå partnerskaber mellem staten, kommunerne og de involverede boligor-ganisationer om løsninger, som kan løfte de udsatte boligområder.

Borgmester Jacob Bundsgaard:
”Vi har i Aarhus og andre steder i landet boligområder med store soci-ale problemer, som kun kan løses, hvis staten træder ind med et stør-re økonomisk engagement. Desuden er der behov for, at staten via de nye partnerskaber sætter sig i spidsen for en helhedsorienteret indsats på tværs af de forskellige ministerier og lokale aktører. Vi kan kun løfte opgaven, hvis vi i fællesskab finder radikale og innovative løsninger, der effektivt kan forandre disse boligområder til velfungerende byområder. I Gellerup og Toveshøj er vi med helhedsplanen godt på vej, men for at vende udviklingen skal vi i højere grad have staten på banen. Jeg har store forhåbninger til, at de nye partnerskaber er vejen frem, hvis de samlede offentlige investeringer skal have mest mulig effekt.”

Fakta om ghetto-listen:

Efter lov om almene boliger § 61 a., skal ministeren for by, bolig og landdistrikter hvert år den 1. oktober beregne og offentliggøre, hvilke almene boligområder med mindst 1.000 beboere, der opfylder to af de følgende kriterier:
• Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct.
• Andelen af 18-64 årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 pct. (gennemsnit for de seneste 4 år)
• Antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer pr. 10.000 beboere på 18 år og derover overstiger 270. (gennemsnit for de seneste 4 år).

På listen over særligt udsatte boligområder pr. 1. oktober 2012 er der 33 boligområder mod 28 områder på listen fra 2011. Der er 10 nye områder på listen, mens 5 områder er udgået i forhold til sidste år.
 

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce