Biblioteket som demokratisk agent

12/09/2011 14:14

Niels Buch Johannsen

Biblioteket kan meget mere end at udlåne bøger – det kan også være med til at bringe den enkelte borger tættere på det offentlige, på demokratiprocessen og på medborgerne.

Steen B. Andersen, formand for Biblioteks- og Kulturforeningen i Region Midtjylland udtaler: ” Demokrati er ikke kun det, der foregår på torsdag, hvor vi sætter vores kryds, men det er og-så de kulturarrangementer og debatmøder som bliver arrangeret i biblioteker rundt over hele regionen og landet. Kun hvis vi møder hinanden og er i dialog har vi ægte demokrati. Denne dialog og dette møde er bibliotekerne fantastiske til at understøtte.”

På en lang række biblioteker over hele Region Midtjylland har borgerne i disse dage mulighed for at afgive deres brevstemme, få overblik over stemmeseddel og valgsteder samt få hjælp til stemmeafgivelse, hvis man er gangbesværet eller på anden vis har problemer med at komme til valgstedet. Demokratiet kommer med borgerservice tættere på borgerne.

På mange biblioteker har der og bliver der forsat afholdt debatmøder, hvor de lokale folke-tingspolitikere krydser klinger. Og nogle steder har man sat generelle samfundsspørgsmål til debat. Mange gange bliver debatarrangementet krydret med kulturelle indslag, hvor lokale og nationale kunstnere opfører og viser egne værker.

Steen B. Andersen udtaler videre: ”Biblioteket er blevet lokalsamfundets mødested, hvor man mødes på neutral grund for at udfordre sig selv og sine medborgere på kultur, viden og demo-krati. Men altså også stedet hvor man søger hen for at komme i kontakt med sin kommune og det omgivende samfund”.

Biblioteket er med andre ord en demokratisk agent, der møder borgerne, hvor de er.
 

Mest Læste

Annonce