Borgmester ønsker flere kvinder i ledelsen

Ledelse

09/10/13 7:27

Freja Eriksen

Antallet af kvinder på lederposter i Aarhus Kommune falder, og borgmester Jacob Bundsgaard sætter nu ind for at få vendt denne udvikling.

På baggrund af de seneste opgørelser, der viser et fald i antallet af kvindelige ledere i Aarhus Kommune, ønsker borgmester Jacob Bundsgaard nu nedsat en task force, der skal analysere årsagerne hertil og komme med anbefalinger til at sikre flere kvinder i ledende stillinger.

Onsdag  d. 9. okrober behandler Aarhus Byråd Aarhus Kommunes Ligestillingsredegørelse 2013, hvoraf det blandt andet fremgår, at kønsfordelingen på de to øverste ledelsesniveauer i kommunen ikke udvikler sig som ønsket.

Antallet af kvindelige leder falder

Blandt kommunens 36 direktører og forvaltningschefer er kvinderne i klart undertal og udgør således kun 17 procent. På næste ledelsesniveau, der omfatter 152 kontorchefer, afdelingsledere, afdelingsingeniører mv., udgør kvinderne 41 procent, men i 2010 var tallet oppe på 48 procent. Udviklingen går dermed i den forkerte retning, og borgmester Jacob Bundsgaard sætter nu ind for at få vendt denne udvikling.

Han har derfor bedt stadsdirektør Niels Højberg sætte sig i spidsen for en task force, der får til opgave at analysere udviklingen og foreslå initiativer for at fremme en mere ligelig kønsfordeling blandt kommunens ledere.

Borgmester Jacob Bundsgaard siger: ”Aarhus Kommune har gennem flere år arbejdet på at sikre flere kvinder i de øverste ledelseslag. Nu kan vi desværre se tegn på, at det ikke virker eller at udviklingen på nogle områder går den gale vej, så der er brug for at gribe ind. Jeg vil sikre, at Aarhus Kommune altid gør, hvad der er muligt for at rekruttere de bedste ledere – derfor skal vi have øget fokus på de kvindelige ledere i Aarhus Kommune.”

Formand for ligestillingsudvalg  ønsker måltal

Formanden for Aarhus Kommunes Ligestillingsudvalg, byrådsmedlem Lotte Cederskjold siger: "Det er utrolig vigtigt, at vi sikrer en mangfoldig ledelse i Aarhus kommune. Derfor er jeg glad for, at borgmesteren tager dette alvorligt og handler på det. Jeg bakker fuldt op om en task force, som forslået af borgmesteren. Der er behov for at være progressiv, hvis vi skal ændre udviklingen, derfor ser jeg også gerne, at vi fastsætter måltal for fordelingen af mænd og kvinder på ledelsesniveauerne", Lotte Cederskjold, formand for Ligestillingsudvalget i Aarhus Kommune.

Annonce