Borgmesteren vil gøre kommunen endnu mere erhvervsvenlig

01/09/2011 14:46

Niels Buch Johannsen

Ny undersøgelse fra Dansk Industri konkluderer, at Aarhus’ indsats for at gøre kommunen mere erhvervsvenlig har givet resultat. Aarhus er samtidig den storby i landet, der klarer sig bedst i virksomhedernes bedømmelse af erhvervsklimaet. Nyt initiativ vil styrke byen yderligere, siger borgmester Jacob Bundsgaard.

I DI’s landsdækkende undersøgelse af erhvervsklimaet i de danske kommuner er Aarhus i år placeret i den bedste halvdel som nummer 39. Det er en fremgang på 22 pladser i forhold til sidste års undersø-gelse og Aarhus er gået frem indenfor næsten alle kategorier. Aarhus er samtidig den storby i landet, der klarer sig bedst i virksomhedernes bedømmelse af erhvervsklimaet, viser undersøgelsen.

Borgmester Jacob Bundsgaard:
”Undersøgelsen er meget opmuntrende og giver et stort skulderklap til vores indsats for at styrke Aarhus som en erhvervsvenlig by. Vi kan som kommune glæde os over resultatet, men vi må samtidig bestræ-be os på at gøre det endnu bedre.”

Helt konkret har borgmesteren sammen med formanden den lokale DI-formand Kim Boyter taget initiativ til at etablerer et helt nyt, stærkt samarbejde, som skal fastholde og udvikle konkurrencedygtige industriarbejdspladser i Aarhus-området.

Udflytning af industriarbejdspladser og den globale krise har i de se-neste år betydet et stort fald i arbejdspladser inden for fremstilling og industri i Danmark. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der har været stort fald, som særligt er blevet forstærket i den økonomiske krise.

Det nye samarbejde mellem DI Østjylland, Aarhus Kommune og en række virksomheder og uddannelsesinstitutioner vil gerne sætte en stopper for faldet og gøre Aarhus-området til et bedre sted for pro-duktion og fremstilling.

Borgmester Jacob Bundsgaard har fra dag 1 af sin borgmestertid væ-ret meget opmærksom på udfordringen:
”Krisen og den globale konkurrence har været hård ved Aarhus, hvad angår udviklingen af arbejdspladser inden for industri og fremstilling. Det er vigtigt at fastholde og udvikle en konkurrencedygtig produktion i Aarhus-området, fordi der er en tæt sammenhæng mellem produkti-on og udvikling.”

Samarbejdet vil udvikle og synliggøre de lokale rammebetingelser og muligheder for de forskellige former for produktions- og fremstillings-virksomheder i Aarhus-området.

”Vi har på alle måder en god tradition for at samarbejde i Aarhus, og det skal vi også gøre med fokus på produktions- og fremstillingsvirk-somhederne,” siger Jacob Bundsgaard,

Arbejdet går i gang med det samme, og inden for kort tid vil virksom-heder, uddannelsesinstitutioner blive inviteret til et erhvervsseminar, som sætter fokus på konkurrencedygtig produktion og fremstilling i Aarhus. På baggrund af seminaret vil der blive iværksat nogle initiati-ver, som igangsættes fra og med efteråret.

Mest Læste

Annonce