DF og SF enige om ældremillioner

Velfærd

29/01/2014 11:32

Freja Eriksen

En kort overgang var der optræk til slagsmål mellem ældrerådmand Jette Skive (DF) og socialrådmand Thomas Medom (SF) om fordelingen af de 44 ældremillioner.

”Jeg nåede da lige at tage boksehandskerne og tandbeskytteren på, da jeg forstod, at andre områder end ældreområdet skulle have del i de 44 millioner. Sidst Dansk Folkeparti fik afsat 1/2 milliard til de ældre, gik pengene jo til alle mulige andre formål. Men efter et godt morgenmøde med socialrådmanden, så ser det ud til, at vi undgår blod, sved og lange slagudvekslinger. Pengene skal gå til de svageste ældre, og vi er blevet enige om en række fælles initiativer. Så ros til Thomas Medom og SF for at bakke op om, at de 44 millioner ubeskåret skal gå til de svageste ældre,” siger rådmand for Sundhed og Omsorg, Jette Skive.

De 44 millioner er en del af finanslovsaftalen for 2014, hvor der samlet blev afsat 1 mia. årligt fra 2014 til ældreområdet.

Konkret vil pengene blive brugt til at understøtte mere aften- og hverdagsliv i plejeboligerne, til bedre rengøring i hjemmene, flere sygeplejersker i hjemmeplejen og til forebyggelse af ensomhed og isolation blandt enlige og udsatte ældre. I et samarbejde med Socialforvaltningen vil der også blive en særlig indsats over for ældre borgere med psykiske sygdomme, misbrugsproblemer og fokus på ulighed i sundhed.    

Desuden skal pengene bruges til at sikre gode overgange mellem hospital og hjemmepleje, og i et samarbejde med Ældre Sagen ønsker rådmanden at lette de økonomisk og administrative byrder, der er, når ældre flytter fra egen bolig til plejehjem. 

Inden Jette Skive og afdelingen for Sundhed og Omsorg kan søge om de 44 millioner, skal ansøgningen endeligt godkendes af forligskredsen i Aarhus Byråd. Forligskredsen består af Dansk Folkeparti, SF, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre.

Mest Læste

Annonce