Et skridt tættere på grøn varme i Aarhus

12/12/2012 09:44

Niels Buch Johannsen

Energitilsynet har netop sagt god for en finansieringsmodel, der bringer DONG Energy og AffaldVarme Aarhus tættere på en ny grøn varmeaftale for de næste 15 år.

DONG Energy og AffaldVarme Aarhus (AVA) mangler blot de endelige godkendelser i en ny 15-årig varmeaftale, som indebærer en ombygning af Studstrupværket, så det i fremtiden også kan producere el og varme på træpiller. Energitilsynets accept af finansieringsmodellen er et afgørende skridt mod, at aftalen kan føres ud i livet.
”Vi vil meget gerne støtte op om Aarhus Kommunes klimaambitioner og ønsker om en grøn og pålidelig varmeforsyning. Og med Energitilsynets accept af vores finansieringsmodel, er vi nået et stort skridt nærmere en ny varmeaftale gældende frem til 2030. Aftalen vil dog være betinget af, at DONG Energy træffer endelig investeringsbeslutning om selve ombygningen,” siger Thomas Dalsgaard, koncerndirektør i DONG Energy.
En ny varmeaftale mellem DONG Energy og AVA baseret på varme fra træpiller, understøtter Aarhus’ ønske om at være CO2-neutral i 2030, og det konkrete projekt er en integreret del af Aarhus Kommunes Klimavarmeplan 2010. Aarhus Kommunes klimavarmeplan fokuserer langsigtet på CO2-neutralitet, en flerstrenget varmeforsyning og forsyningssikkerhed.
Laura Hay, rådmand for Teknik og Miljø, Aarhus Kommune, glæder sig over, at Energitilsynet har nikket ja til finansieringsmodellen. Det bekræfter, at man også fra centralt hold er parate til at gå nye veje, og viser en åbenhed for nye sammarbejdsmodeller til glæde for varmekunderne.
”Aftalen har stor betydning for at nå målet om, at Aarhus Kommune bliver CO2-neutral i 2030. Aftalen vil betyde en reduktion på op mod 80 pct. på CO2-udslippet i fjernvarmeproduktionen. Samtidig vil aftalen være med til at sikre, at vi også fremover har konkurrencedygtige og attraktive fjernvarmepriser i Aarhus,” siger Laura Hay.
For DONG spiller reduktionen i CO2-udledningen også en væsentlig rolle.
"Som en del af DONG Energy's omstilling til grøn energi planlægger vi at konvertere flere af vores kraftværker fra kul til biomasse, så vi også i fremtiden kan levere varme til Danmarks storbyer samtidigt med, at vi reducerer vores CO2-udledning," siger Thomas Dalsgaard.
Hvis parterne når til enighed om varmeaftalen og DONG Energy træffer endelig investeringsbeslutning i april 2013, forventes Studstrupværket at være klar til at levere biomassebaseret varme til Aarhus og omegnskommuner fra oktober 2015.

Mest Læste

Annonce