Færre unge sigtes for kriminalitet i Aarhus

Velfærd

08/04/2014 10:27

Freja Eriksen

Aldrig tidligere er unge fra Aarhus Kommune blevet sigtet så få gange på et år, som tilfældet var i 2013. Politiet rejste i alt 912 sigtelser imod 443 af de 26.402 børn og unge mellem 10 og 17 år. Det svarer til 1,68 procent af det samlede antal unge, og er det laveste antal sigtelser i nyere tid. Det viser den årlige handlingsplan for ungdomskriminalitet i Aarhus Kommune.

Udviklingen glæder Børn og Unge, Østjyllands Politi og Sociale Forhold og Beskæftigelse, der igennem SSP samarbejder om at forebygge kriminalitet blandt unge.

”Langt størsteparten af byens unge forstår at overholde landets love, det er selvfølgelig positivt. Når det er sagt, så er det min klare holdning, at al kriminalitet er uacceptabel. Derfor skal vi fortsætte indsatsen, og forældre skal gøre sig klart, at de også har et ansvar. Betydningen af opdragelse er noget, vi ikke må glemme, når en ung kommer på kant med loven,” siger Bünyamin Simsek, rådmand for Børn og Unge.

I 2013 var der således blot to tilfælde af unge, som blev sigtet for gaderøveri, mens der i 2009 var 64. Udviklingen kommer efter, at gaderøveri i en årrække har været et fokuspunkt i SSP-samarbejdet.

2013 bød dog også på mindre positive hændelser. En række boligområder oplevede sidste år perioder med en øget grad af utryghedsskabende adfærd. Det kom til udtryk i hændelser, som til tider har kunnet mærkes som meget voldsomme og har tiltrukket sig en del mediebevågenhed. Der er tale om Bispehaven, Gellerup, Langkærparken, Rundhøj og Viby Syd, som i varierende grad kan betegnes som udsatte boligområder.

Til det siger politidirektør Jørgen Ilum:

”At sikre borgernes tryghed i byens udsatte boligområder har høj prioritet hos os. Vi arbejder derfor målrettet på at undgå episoder, hvor beboere bliver bange for at gå på gaden på baggrund af en lille gruppe unge, som ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Men jeg hæfter mig ved det positive i, at kriminaliteten er faldende. Det er vigtigt ikke at stirre os blinde på enkelte episoder, men også at have øje for det større billede,” siger politidirektør Jørgen Ilum.

Opgørelser viser, at kriminaliteten blandt de unge med bopæl i de berørte boligområder faktisk har været faldende de seneste år. Ser vi på udviklingen fra 2012 til 2013, så er kriminaliteten faktisk faldet i fire ud af de fem nævnte boligområder.

Rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Thomas Medom, fremhæver de opsøgende medarbejderes rolle i indsatsen for at forebygge kriminalitet.

”Det er meget positivt, at kriminaliteten generelt er faldet i de udsatte boligområder. Eneste undtagelse er Bispehaven, hvor der har været en del uro i løbet af 2013. Derfor har vi nu indgået en ny aftale med Østjysk Bolig, Østjyllands Politi og Børn og Unge for samarbejdet om den kriminalitetsforebyggende indsats i Bispehaven”, siger rådmand Thomas Medom.

I 2014 vil Socialforvaltningen fortsat have fokus på et øget samarbejde med lokale aktører og frivillige beboer i de udsatte boligområder.

Mest Læste

Annonce