Klimatilpasning i Aarhus Midtby skal betales via vandtaksterne

18/6/12 9:57

Niels Buch Johannsen

Med aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2013, er der blandt andet sat fokus på at forebygge oversvømmelser. Vandselskaberne skal nu gives mulighed for at finansiere indsatsen over taksterne. I Aarhus forventes bl.a. et sluseanlæg til 46 mio. kr. betalt af vandselskabet.

Aarhus Byråd principbesluttede i efteråret 2010, at Aarhus Midtby skulle sikres mod oversvømmelse ved etablering af et sluseanlæg. Anlægget skal gennemføres i sammenhæng med byggeriet af Multimediehuset ved Aarhus Å’s udmunding.

Magistraten har i dag behandlet en indstilling fra Teknik og Miljø om klimatilpasning af Aarhus Midtby, der fastlægger finansieringen af anlægget. Indtil videre har det været forudsat, at projektet skulle finansieres ved afkast af fjernvarmeforsyningens fri egenkapital, men det har trukket ud med en godkendelse af Aarhus Kommunes ansøgning herom i Energitilsynet.

Med forrige fredags aftale mellem regeringen og KL har der nu åbnet sig nye muligheder.

Borgmester Jacob Bundsgaard udtaler:

”Aftalen mellem regeringen og KL om klimatilpasning er målrettet lige netop den her slags projekter. Det glæder mig rigtig meget, at der nu ser ud til at blive skabt sikkerhed omkring sluseanlæggets økonomi. Jeg finder det helt naturligt, at projektet skal finansieres over vandtaksterne – klimaforandringer, øget nedbør og behovet for sikring af Midtbyen mod oversvømmelse hænger simpelthen uløseligt sammen.”

Rådmand Bünyamin Simsek er enig:

”Det ligger mig meget på sinde, at vi får skabt de nødvendige løsninger for byen, også i en tid, hvor økonomien er stram. Det er nu vi skal handle, hvis vi skal gøre en forskel for de kommende generationer. Etableringen af slusen er et første skridt, men der er flere andre områder, hvor vi sammen med Aarhus Vand kan gøre en væsentlig forskel.”

Teknik og Miljøs indstilling om klimatilpasning i Aarhus Midtby behandles på byrådets møde den 27. juni 2012.

Baggrund
Regeringen og KL indgik den 10. juni 2012 aftale om kommunernes økonomi for 2013. Det fremgår heraf, at regeringen vil sikre bedre rammer for klimatilpasningsindsatsen i kommunerne med særligt fokus på at forebygge oversvømmelser. Forsyningsselskaber på spildevandsområdet skal således på visse betingelser kunne understøtte kommunale investeringer, som har til formål at styrke afledning og håndtering af regnvand. Forsyningsselskabernes indsats skal finansieres over taksterne for afledning af spildevand. Regeringen vil udmønte de nærmere rammer og vilkår for indsatsen i lovgivning som fremsættes i efteråret 2012. 

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce