”Jeg forstår ikke, hvorfor pengene de første to år skal søges som en pulje for derefter blot at blive fordelt efter en fast nøgle? Vi ved fra sidste års ældremilliard, at det giver en hulens masse ekstra administrativt arbejde. Det er i mine øjne helt overflødigt og unødvendigt bureaukrati. Giv dog kommunerne pengene, så vi kan gå i gang med at gøre godt med dem – det er hårdt brug for dem,” siger Jette Skive.
”Jeg forstår ikke, hvorfor pengene de første to år skal søges som en pulje for derefter blot at blive fordelt efter en fast nøgle? Vi ved fra sidste års ældremilliard, at det giver en hulens masse ekstra administrativt arbejde. Det er i mine øjne helt overflødigt og unødvendigt bureaukrati. Giv dog kommunerne pengene, så vi kan gå i gang med at gøre godt med dem – det er hårdt brug for dem,” siger Jette Skive.

Klippekort til ældre er kun en dråbe i havet

Politik

14/11/14 8:59

Nick Allentoft

Fint at give ældre valget, men ved at binde pengene i en klippekorts-løsning får færre gavn af dem. ”Vi kan få meget mere ud af pengene, hvis regeringen vil vise os tillid,” mener rådmand Jette Skive.

”Alle penge til ældreområdet er velkomne, men 75 millioner batter ikke meget og kommer med klippekortsordningen kun meget få ældre til glæde. Det er sympatisk, at forligspartierne gerne vil sikre, at de kommer den enkelte ældre direkte til gode, men jeg mener, at vi kan gøre mere godt med pengene ved at bruge dem til fælles indsatser i stedet for at binde dem i klippekort til enkeltpersoner,” siger rådmand for Sundhed og Omsorg Jette Skive på baggrund af regeringens velfærdspakke, som blev præsenteret i forbindelse med finanslovsforliget for 2015.

Læs alt om finanslov 2015 her

Velfærdspakken giver i 2015 75 millioner kroner til landets ældre. Aarhus Kommunes andel af pengene ventes at ligge på 3,3 millioner, og betyder at knap 400 ældre, svarende til at kun hver tyvende ældre, der i dag modtager hjemmehjælp i Aarhus, vil kunne få visiteret en halv times valgfri hjemmehjælp. Den enkelte ældre kan så frit vælge, om pengene skal bruges til rengøring, en gåtur eller noget helt tredje.

”Mange ældre har lyst og mod på flere aktiviteter i hverdagen og vi ved, at ensomhed er et problem for mange ældre. Vi gør i forvejen rigtig meget for at tilbyde aktiviteter, der både er med til at holde den enkelte ældre i gang og som samtidig forebygger ensomhed. Med en mere fleksibel ramme for de 3,3 millioner kunne vi gøre endnu mere godt. For eksempel tilbyde udflugter og fælles arrangementer med plads til mange, i stedet for at én ældre får mulighed for at gå en tur en halv time,” siger Jette Skive og påpeger at kommunens ældre i øvrigt allerede har mulighed for fleksibel hjemmehjælp.

 

Tillid og mindre bureaukrati

”Jeg er selvfølgelig glad for, at de ældre igen er blevet prioriteret i finansloven, men jeg ville ønske, at regeringen havde større tillid til at kommunerne selv kan finde ud af fordele pengene, så flest muligt får god gavn af dem. Al respekt for, at klippekortet har fungeret i Københavns Kommune, men kommunerne og deres sammensætning af ældre er altså ikke ens, og dermed heller ikke deres behov,” siger rådmanden, der samtidig langer ud efter fordelingsmetoden:

”Jeg forstår ikke, hvorfor pengene de første to år skal søges som en pulje for derefter blot at blive fordelt efter en fast nøgle? Vi ved fra sidste års ældremilliard, at det giver en hulens masse ekstra administrativt arbejde. Det er i mine øjne helt overflødigt og unødvendigt bureaukrati. Giv dog kommunerne pengene, så vi kan gå i gang med at gøre godt med dem – det er hårdt brug for dem,” siger Jette Skive.

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce