Længere og bedre liv til aarhusianerne

22/05/2012 11:10

Niels Buch Johannsen

Det er målsætningen i den sundhedspolitik, som rådmand Dorthe Laustsen fremlægger på byrådsmødet onsdag den 23. Maj. ”Mere af det der virker” hedder politikken, der skal bidrage til, at aarhusianerne kan leve både længere og sundere.

”Målet med sundhedspolitikken er, at vi giver borgerne mulighed for at leve et sundt og aktivt liv. Vi har nok haft en tendens til at se sundhed som en isoleret del af livet. Men sundhed handler jo i bund og grund om at kunne nyde livet på en måde, der ikke er livstruende. Altså, at man trives, at det smager godt, at man har det rart og at man har nogen at være sammen med,” siger rådmand for sundhed og omsorg Dorthe Laustsen (SF).

Sundhedspolitikken ”Mere af det der virker” er blevet til i et tæt samarbejde med de øvrige mag. afdelinger - og ikke mindst med mange input fra borgerne.
”Jeg er meget imponeret over - og glad for - det kæmpe engagement, der er lagt i den her sundhedspolitik. Over 800 borgere har bidraget med forslag og ideer, og både samarbejdspartnere og medarbejdere har bidraget aktivt til resultatet, som vi fremlægger i byrådet i morgen,” siger Dorthe Laustsen.

Målet med sundhedspolitikken ”Mere af det der virker” er, at borgerne i Aarhus skal leve længere, have bedre livskvalitet, have lige muligheder for at leve sundt og at flere skal være uafhængige af behandling og pleje. Det skal ske gennem syv indsatsområder, som understøtter borgerne i at tage vare på deres egen sundhed.

De syv indsatsområder er:
Lighed i sundhed gennem målrettede indsatser
Øget kvalitet i sundhedsfremme og forebyggelse
Udvikling af det nære sundhedsvæsen
Bedre mulighed for fysisk aktivitet i byen og i hverdagen
Ungdomsuddannelse til flere
Bede sammenhæng i sundheds-, social og beskæftigelsesindsatsen
Styrket tobaksforebyggelse gennem målrettede indsatser

”Med de syv indsatsområder vælger vi at fokusere på faktorer, vi som kommune kan påvirke, og dermed kan vi være med til at sikre, at det sunde valg bliver både let og attraktivt for alle borgere,” siger rådmand Dorthe Laustsen.

I gennem de næste to år bliver der laver en tæt opfølgning på hvert af de syv indsatsområder. Blandt andet gennem et sundhedsbarometer, som lægges ud på Aarhus Kommunes hjemmeside, hvor borgere og medarbejdere kan følge arbejdet med indsatserne og de konkrete målsætninger, der skal opnås på hvert område.

Mest Læste

Annonce