Langtidsledige får større valgfrihed

Velfærd

25/11/2015 14:33

Nick Allentoft

VELUX FONDEN giver seks millioner kroner til Jobcenter Aarhus’ projekt ”Langtidsledige tager teten”. Dermed kan jobcentret give ledige råderet over en del af budgettet, så de i højere grad kan sammensætte deres jobindsats ud fra egne ønsker og behov.

Hvad sker der, når langtidsledige får større valgfrihed og ansvar for de penge, som går til deres jobindsats? Det får Jobcenter Aarhus nu mulighed for at afprøve, efter at VELUX FONDEN har bevilget seks millioner kroner til projektet ”Langtidsledige tager teten”.

Læs mere fra SUS

Du kan finde flere gode historier fra Socialt Udviklingscenter, SUS lige her.

Projektet har til formål at give større selvbestemmelse, medindflydelse og ansvar til de ledige. Det skal understøtte en positiv, personlig udvikling for den enkelte og bringe flere, nye muligheder i spil i jobindsatsen. Samtidig skal projektet bidrage til at udvikle en ny kultur for samarbejdet mellem borger og kommune.

Læs også: Langtidsledige tager teten i Aarhus

”Det er borgerne, der er eksperter i eget liv. Derfor giver det god mening, at de får større indflydelse på indholdet af den indsats, som jobcentret tilbyder. Der bliver ikke frit valg på alle hylder, for der vil altid være formelle krav, vi skal overholde. Men når man bliver mødt med tillid og ligeværdigt samarbejde, vil det styrke engagementet, energien og selvværdet. Den enkelte bliver drivkraft i sin egen jobindsats, og det er forventningen, at det vil øge chancerne for at finde tilbage til arbejdsmarkedet,” siger Thomas Medom, rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse.

De ledige, der er omfattet af projektet, kan prioritere op til 50.000 kroner, som kan bruges på det, som de ledige selv finder mest nødvendigt og meningsfuldt. Det kan fx være et kørekort, et specifikt kursus, psykologhjælp eller en tandbehandling. Pengene skal prioriteres i samråd med jobcentret.

”Vi har haft projektet på tegnebrættet i lang tid, og nu er det muligt at gå i gang, takket være fondsmidlerne fra VELUX FONDEN. Jeg synes, det er visionært af fonden at finansiere projektet, fordi det kan gøre os klogere på, hvordan vi kan udvikle en fremtidig beskæftigelsesindsats, der både er effektiv, fleksibel, tillidsbaseret og personligt udviklende,” siger Thomas Medom.

De personlige konsekvenser af langtidsledighed er alvorlige. Langtidsledige har større risiko for social isolation, skamfølelse, depression, misbrug og selvmordsadfærd.

Målgruppen for projektet er jobparate, der har været ledige i mindst 12 måneder og er i alderen 30-55 år. Der er aktuelt 375 borgere i Aarhus Kommune i denne kategori.

Projektet går i gang den 1. december og gennemføres af Jobcenter Aarhus i samarbejde med Socialfagligt Udviklingscenter, SUS. Økonomiprofessor Michael Rosholm, Aarhus Universitet, er tilknyttet som kvalitetsansvarlig for måling af effekt og progression.

 

Mest Læste

Annonce