Medom: ”Jeg fortsætter i Dorthe Laustsens gode fodspor”

16/08/2012 11:03

Niels Buch Johannsen

Onsdag 15. august udnævnte Aarhus Byråd byrådsmedlem og næstformand i Udvalget for Sundhed og Omsorg Thomas Medom (SF) til fungerende rådmand for Sundhed og Omsorg. Thomas Medom vikarierer for Dorthe Laustsen, der er sygemeldt efter den trafikulykke, hun var ude for 2. juli.

Thomas Medom planlægger at fortsætte Dorthe Laustsens linje i Sundhed og Omsorg: ”Jeg fortsætter i Dorthes gode fodspor. Der er mange vigtige og spændende ting i gang, som vi skal videre med, fx udvikling af det velfærdsteknologiske område, udbredelsen af den rehabiliterende indsats, hvor borgerne bliver genoptrænet til at kunne klare sig selv mest muligt i hverdagen og ikke mindst arbejdet med at give plejeboligerne mere liv og sjæl og gøre dem mere hjemlige.”

Et område, som der allerede arbejdes med i Sundhed og Omsorg, har Thomas Medoms særlige interesse: ”Ensomhed er et stort problem for rigtig mange ældre. Faktisk får hver tredje beboer i plejebolig kun besøg af slægtninge og venner en gang om året, og ensomheden påvirker både helbredet og livslysten, så vi skal arbejde meget målrettet med at afhjælpe problemet, fx ved hjælp af besøgsvenner,” siger Thomas Medom.

Thomas Medom er godt rustet til at vikariere for Dorthe Laustsen: ”Jeg har kendt Dorthe i 10 år og har altid arbejdet tæt sammen med hende. Hun var nærmest en slags mentor for mig i starten, og jeg har lært utroligt meget af hende, på det faglige plan og ikke mindst om at være pligtopfyldende og et redeligt menneske. Jeg respekterer hende dybt og ønsker hende alt godt fremover.”

Thomas Medom fortsætter som politisk ordfører for SF frem mod kommunalvalget. ”SF kommer til at have et klart fokus på at få skabt flere jobs og på, at vi på trods af krisen er i stand til at holde hånden under de udsatte borgere i Aarhus.”


Thomas Medom – Blå Bog

Født 21. april 1980.
Gift med Louise Bækmark – far til Frida på 1 år. Bor på Langenæs.
Uddannet folkeskolelærer fra Århus Lærerseminarium i 2007 – ansat på Rosenvangskolen 2007 - 2012
Kandidat i Pædagogisk Sociologi fra Aarhus Universitet 2012
Landsformand for SFU 2004 – 2005
Medlem af SFs hovedbestyrelse 2006 –
Folketingskandidat for SF Randers 2008
Folketingskandidat for SF Aarhus Nord 2010-12
Medlem af Aarhus Byråd 2010 -
Næstformand i Udvalget for Sundhed og Omsorg 2010-12

Mest Læste

Annonce