Overskud i Musikhuset

28/02/2013 14:10

Niels Buch Johannsen

Efter et enkelt år med underskud er der nu igen sorte tal på bundlinjen i Musikhuset Aarhus. Byens store kultur- flagskib kommer ud af 2012 med et overskud på 706.921 kroner.

Flere end en halv million gæster – eller helt præcist 512.935 - besøgte sidste år Musikhuset Aarhus. De mange gæster skæp- pede godt i kassen både med billetindtægter, garderobe og mad. Samtidig er det lykkedes at sikre rekordstore sponsorind- tægter. Det betyder, at Musikhuset i 2012 havde et samlet overskud på mere end 700.000 kroner.

”En sund økonomi er fundamentet for et spændende og alsidigt kulturudbud i fremtiden, derfor er jeg glad for, at Musikhuset nu igen er på ret kurs. Det er et hus, som hele byen med rette er stolte af, og det viser sig jo meget markant i erhvervslivets kontante støtte og publikums opbakning,” siger rådmand for Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune Marc Perera Chri- stensen.

Det er en bred vifte af i alt 1.839 forestillinger og arrangemen- ter, der har trukket de mange besøgende i Musikhuset. Især har dog børneforestillingerne overrasket positivt.

”Jeg er glad for, at så mange borgere, og ikke mindst børn, har fået spændende oplevelser i Musikhuset. Kultur er en vigtig del af vores historie og dannelse, der skal ind med modermælken. Gode oplevelser i barndommen er med til at sikre Musikhuset kunder i mange år frem,” siger Marc Perera Christensen.

Musikhusets overskud er også et resultat af et stærkt fokus på indtægter og udgifter. Således har Musikhuset gennemført en række energibesparende forbedringer og tiltrukket rekordman- ge sponsorer. Alene sponsorindtægterne er mere end en halv million kroner større end budgetteret.

”Musikhuset er i en spændende og positiv udvikling. Det er re- sultatet af en målrettet indsats fra samtlige medarbejdere, og jeg er stolt over, at vi som hold har formået at skabe dette go- de resultat, ” siger direktør i Musikhuset Aarhus Marianne Bed- sted.

Mest Læste

Annonce