Politisk aftale på plads: Aarhus klar til at forny udsatte boligområder

Infrastruktur

20/06/2018

Nick Allentoft

En by i social balance. Det er målet for den politiske aftale, der netop er indgået af et bredt flertal i Aarhus Byråd. Aftalen fastlægger den politiske ramme for drøftelsen med boligforeningerne om udviklingen for byens udsatte boligområder frem mod 2030 samt byggeri af nye almene boliger. Hent aftalen her.

Byrådets flertal har indgået aftalen på baggrund af de nye rammer og krav, et flertal på Christiansborg har fastlagt og som kommunerne og boligorganisationerne nu skal fylde ud. Aarhus tager implementeringsopgaven på sig med ambitionen om at skabe en god by for alle uden udsatte boligområder.

Regeringen og Folketinget har i løbet af foråret indgået en række aftaler, som markant vil forandre landets udsatte boligområder. De aftaler får også stor betydning for Aarhus, hvor de nye krav om at nedbringe andelen af almene familieboliger til 40% i særligt udsatte boligområder vil gælde både for Gellerup/Toveshøj og Bispehaven.

Prøv DenOffentlige 2

DenOffentlige er nyheder, debat og videndeling uden betalingsmur

Prøv vores nyhedsbrev og bliv opdateret på Danmarks udvikling og udfordringer hver dag.  

 

Med det udgangspunkt har et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance nu indgået en aftale om udviklingen af byens udsatte boligområder. Aftalen blev tirsdag aften underskrevet på Aarhus Rådhus.

Aftalen skal sikre en sammenhængende by i social balance og sætter fokus på, at de udsatte boligområder skal udvikle sig til attraktive bydele til glæde for både områdernes borgere og resten af byen.

Aftalen skal danne ramme for drøftelser med boligorganisationerne, Landsbyggefonden og Staten. De drøftelser vil finde sted i efteråret. Her vil også borgere og organisationer få mulighed for at komme med deres input.

 

Både fysiske og sociale forandringer

Aftalen indeholder en afbalanceret og helhedsorienteret tilgang til udviklingen af byens udsatte områder. Fysiske og sociale indsatser går hånd i hånd med det formål at hjælpe de enkelte borgere videre i et godt liv og en god fremtid.  Særligt er det her vigtigt at sikre, at børnene i det udsatte områder har de bedste forudsætninger og muligheder for at skabe sig den fremtid, de ønsker sig.

Ghettoer

Læs mere om regeringens ghettoudspil og de omstridte beboelsesområder på vores temaside. 

 

Aftalen indeholder Aarhus Kommunes politisk fastsatte ramme for de kommende udviklingsplaner i Gellerup/Toveshøj og Bispehaven, udviklingen i øvrige områder af byen samt en række konkrete indsatser i forhold til børn, unge, tryghed og beskæftigelse.

Forligspartierne er enige om, at der som en del af udviklingsplanen for Gellerup/Toveshøj også skal være fokus på:

  • At tiltrække og udvikle byfunktioner
  • At skabe kvarterer med hver deres egen karakteristika
  • At sikre høj kvalitet i renoveringerne

I Bispehaven vil der blandt andet være fokus på:

  • Sammenhængende bydel, både internt og med den omkringliggende by.
  • Kvartersdannelser, så den nye bydel består af en række nye kvarterer med forskellige karakteristika.
  • Nye ejerformer, erhverv og øvrige nye funktioner
  • Fritids- og idrætsfaciliteter.
  • Ny dagligvarebutik og ejerboliger

 

Yderligere byggeri af almene boliger andre steder i Aarhus

Der er allerede planlagt flere nye almene byggerier i Aarhus. De nye udviklingsplaner betyder, at det er nødvendigt med yderligere alment byggeri for at kunne leve op ambitionen om en by i social balance. Der etableres erstatningsbyggeri, så der opføres et antal boliger, der svarer til det antal, som fjernes. På den baggrund er forligspartierne enige om at opføre 1.000 ekstra, nye almene boliger udover den almindelige kvote andre steder i byen. Hovedfokus vil være opførelse af mindre, billige boliger, som er til at betale også for udsatte borgere.

Det videre forløb – den enkelte borger skal føle sig tryg og velinformeret.

De nye udviklingsplaner for Gellerup/Toveshøj og Bispehaven betyder, at et større antal familier skal flytte. Det er en stor og indgribende omvæltning for den enkelte familie. Derfor bliver boligorganisationerne nu inviteret til at fortsætte det gode samarbejde og planlægge den videre proces. Ingen kommer til at stå uden passende bolig. Der sættes ind med flyttehjælp, vejledning og støtte. Det er vigtigt at sikre, at der bliver taget godt hånd om både information og proces, så den enkelte borger kan føle sig tryg og velinformeret.

Aftalerne i Folketinget forventes at blive vedtaget i løbet af efteråret 2018.

 

Mest Læste

Annonce