Rådmand opfordrer til jobrotation

27/03/2012 10:12

Niels Buch Johannsen

Sammen med sine politiske kolleger i de øvrige 6-byer har rådmand Hans Halvorsen udarbejdet et indspil til de kommende trepartsforhandlinger, der sigter mod et øget arbejdsudbud. Kommunerne foreslår blandt andet jobrotation og en national uddannelsesstrategi som redskaber til øget beskæftigelse.

Sammen med sine politiske kolleger i de øvrige 6-byer (Aalborg, Esbjerg, København, Odense og Randers) har rådmand Hans Halvorsen udarbejdet et indspil til de kommende trepartsforhandlinger, hvor regeringen og arbejdsmarkedets parter skal forhandle sig frem til, hvordan flere bliver en del af arbejdsmarkedet.

6-byerne foreslår blandt andet, at jobrotation udbredes som redskab. Jobrotation indebærer, at ledige træder til som vikarer, når fastansat-te bevilges efteruddannelse. Jobrotation benyttes hovedsagelig på offentlige arbejdspladser, men der er meget at hente, hvis det private arbejdsmarked i højere grad tager modellen til sig.

”Jobrotation er en ’tredobbelt win’. Medarbejderne uddannes, de ledi-ge får fodfæste på arbejdsmarkedet, og som samfund udnytter vi ressourcerne bedst muligt. Derfor skal vi gøre jobrotationsmodellen mere enkel, så flere virksomheder kommer med, og de ledige skal kunne optjene ret til dagpenge, når de indgår i jobrotation,” siger Hans Halvorsen.

6-byerne efterlyser også nye, nationale strategier for, hvordan flere kommer i uddannelse og efteruddannelse, og hvordan man forebygger langtidsledighed.

”Uddannelse er nøglen til job. Vi skal gøre det nemt og attraktivt for de unge og de ufaglærte at begynde på en uddannelse, og vi skal give ledige med mangelfulde kompetencer muligheden for efteruddannelse. Derfor er det helt rigtigt set, når regeringen nu fjerner loftet for selv-valgt uddannelse,” siger Hans Halvorsen med henvisning til de forbed-ringer, der træder i kraft til april:

Prisloftet for seks ugers selvvalgt efteruddannelse fjernes, aktiveringskravet halveres fra fire til to uger, og dagpengeperioden forlæn-ges midlertidige med seks måneder.

”Det er forbedringer, som giver de ledige luft til at komme videre, og samtidig forhindrer vi, at mennesker skubbes over på kontanthjælp eller helt mister deres indtægt. Regeringen har lagt et nyt og bedre spor for beskæftigelsesindsatsen, der tager større hensyn til det en-kelte menneske frem for regler og bureaukrati. Det er utrolig velgørende,” siger Hans Halvorsen.

6-byernes fælles, tværpolitiske udspil kan læses på
www.aarhus.dk/6-by-kredsen

Mest Læste

Annonce