Rehabilitering til ældre hitter

16/10/2012 14:17

Niels Buch Johannsen

Intensiv rehabilitering i stedet for traditionel hjemmehjælp er fremti-den i Aarhus Kommune. Det viser resultaterne af et stort toårigt ud-viklingsprojekt, hvor intensive trænings- og genoptræningsforløb har hjulpet fire ud af ti ældre til at blive helt selvhjulpne.

Tryghed, tilfredshed og muligheden for igen at klare sig selv i hverda-gen. Det er de opløftende resultater af den særlige indsats for rehabilitering, som Aarhus Kommune igennem de sidste to år har tilbudt borgere, der har henvendt sig for at få hjælp. Grib hverdagen hedder indsatsen, som nu overgår til fuld drift.

”Ved at tilbyde genoptræning og rehabilitering frem for traditionel hjemme-hjælp har vi gennemført et værdiskifte. Vi har gjort op med forventningen om at kommunens medarbejdere kommer og gør noget for dig. I stedet for tager vi udgangspunkt i dine egne mål og behov, og gennem et intensivt forløb hjælper vi dig med at kunne klare dig selv. Og ser vi på borgernes tilbagemeldinger og på resultaterne, så er det den helt rigtige vej at gå”. Det siger fungerende rådmand Thomas Medom (SF).

I et rehabiliteringsforløb får borgerne en intensiv, tidsbegrænset indsats, som fokuserer på, at gøre ham eller hende selvhjulpen i hverdagen – altid ud fra borgerens egne målsætninger. Og med udsagn som: ”Det er det bedste, der er sket i mit liv,” og ”Jeg troede, at jeg aldrig skulle komme op af sengen igen,” understreger deltagerne, at netop det intensive forløb med fokus på muligheder, ressourcer og løsninger, er med til at give selvtillid, styrke og tryghed for de ældre.
”Det er de færreste, der har lyst til at være afhængige af andres hjælp. De ældre vil meget gerne bevare deres handlefrihed, og de er optaget af at få hjælp til at klare sig selv. Med den rehabiliterende tilgang sætter vi fokus på deres ret til selv at sætte mål for eget liv. Og det er det borgerne gerne vil,” siger fungerende rådmand for Sundhed og Omsorg, Thomas Medom.

Indsatsen virker
Ud af de 1837 aarhusianere, som indtil nu har deltaget i et forløb i Grib Hverdagen er 37 procent blevet helt selvhjulpne. Af de 1837 borgere har hver tredje været i alderen 80-89. Den yngste deltager har været 18 år mens den ældste har været 103.

”Det er ikke muligt at forudsige, hvordan det enkelte borgerforløb ville have været uden vores rehabiliterende indsats i Grib Hverdagen. Alligevel tør vi godt slå fast, at det er en succes. Det kan vi se af den store andel af borge-re, der er blevet helt eller delvist selvhjulpne. Og det kan vi se på de faglige vurderinger og målinger, vi foretager før og efter et forløb, hvor deltagerne viser markante forbedringer” siger fungerende rådmand Thomas Medom.

Således vurderer 80 procent af deltagerne selv, at de har mærket en markant forbedret i funktionsevne i hverdagen. Og ud fra de målinger, der bliver lavet i starten og slutningen af et forløb, er der tale om at 70 procent af deltagere viser en markant forbedret funktionsevne.

Aarhus vil gå hele vejen
Blandt andet derfor bliver udbredelsen af den rehabiliterende indsats nu fremtiden i Aarhus Kommune. Og som en del af budgetforliget 2013 ønsker partierne bag forliget at udbrede den rehabiliterende indsats til at omfatte andre målgrupper:
”Rehabilitering er en bølge, som har spredt sig ud over hele landet. Og her i Aarhus har vi tænkt os at gå hele vejen. For der ingen tvivl om, at den model, vi ruller ud nu, skal vise vejen for, hvordan vi vil løse de opgaver, som kommer til os i de kommende år. Det understreges blandet andet af, at vi her i Sundhed og Omsorg også er blevet bedt om at komme et udspil til, hvordan vi rehabilitere andre grupper,” siger fungerende rådmand Thomas Medom.

Fakta
Grib Hverdagen henvender sig til borgere i Aarhus Kommune, som tidligere har klaret sig selv og nu efterspørger pleje og praktisk hjælp i hverdagen eller til borgere, der lige er blevet udskrevet fra hospitalet. Efter kontakten til hjemmeplejen får deltageren lagt en plan for træningen. Planen lægges i samarbejde mellem borgeren og et tværfagligt team, som følger træningen med det formål at styrke borgerens selvhjulpenhed.

Læs hele rapporten om Grib Hverdagen og se indslaget ”Opgør med velfærd” på www. aarhus.dk/gribhverdagen

Mest Læste

Annonce