Tomme skriveborde tre dage i november

15/11/2012 14:04

Niels Buch Johannsen

Med rådmanden og topcheferne i spidsen drager Sundhed og Omsorgs administrative medarbejdere ud i praksis for at mærke kerneopgaverne på egen krop og styrke sammenhængskraften i organisationen

Den centrale administration i Sundhed og Omsorg holder lukket 26.-28. november. De omkring 175 medarbejdere er nemlig ude i praktik på bl.a. lokalcentrene, i plejeboligerne og i DemensCentrum Aarhus.

”Administrationens opgave er at understøtte og servicere frontmedar-bejderne, så de kan løse kerneopgaverne og hjælpe borgerne effektivt og med høj kvalitet. Og den bedste måde at sikre det på, er at admi-nistrationsmedarbejderne kender frontmedarbejdernes hverdag inde-fra,” fortæller fungerende rådmand Thomas Medom (SF), som er op-havsmand til initiativet. Selv tager han også ud i de tre dage, sammen med direktør Hosea Dutschke og de øvrige topchefer.

Tidligere har rådmand og chefteam flere gange været ’i marken’, hvor de bl.a. har været sosu-hjælpere og arbejdet i lokalcentrenes køkkener og vaskerier. Nu skal chefernes gode erfaringer altså bredes ud til deres administrative stabe.

”I Sundhed om Omsorg arbejder vi hele tiden på at udvikle organisati-onen, og jeg er sikker på, at dette initiativ kan være med til at styrke sammenhængskraften og dermed gøre os alle sammen bedre til at løfte de opgaver, som borgerne er afhængige af,” siger Thomas Me-dom.

Selv glæder han sig til at komme ud på et plejehjem og arbejde nogle dage. ”Jeg har en ambition om, at der skal være så kort som muligt fra medarbejderne til cheferne, fordi det gør os bedre til i fællesskab at løse de udfordringer, der opstår, og til at understøtte de behov og ønsker, som borgerne har.”

Efter de tre dage ’i marken’ bliver der samlet op på medarbejdernes oplevelser, erfaringer og refleksioner, så de kan blive omsat i konkrete initiativer til at forbedre samarbejdet og styrke netværket mellem skrivebordsfolkene og frontmedarbejderne.

100 procent affolket bliver kontorerne dog ikke i de tre dage. Der op-retholdes et nødberedskab, der passer telefoner m.v., og reglen om svar på klager inden for 24 timer gælder også stadigvæk. 

Mest Læste

Annonce