Undersøgelse viser trivsel i top

29/10/2012 13:31

Niels Buch Johannsen

Med 80 procents medarbejdertilfredshed og den højeste svar-procent nogensinde i Sundhed og Omsorgs dugfriske trivsels-undersøgelse betegner afdelingens rådmand Thomas Medom (SF) resultatet som meget positivt.

Fire ud af fem medarbejdere i Sundhed og Omsorg er tilfredse med deres job, viser afdelingens trivselsundersøgelse, som netop er blevet gennemført. Rådmand Thomas Medom (SF) vurderer, at der er tale om et yderst positivt resultat:
”Det er en utrolig stor glæde for mig at læse resultaterne fra så positiv en undersøgelse, hvor alle medarbejdere har haft mulighed for ano-nymt at give deres mening til kende. Jeg kan endda konstatere at til-fredsheden er steget væsentligt siden den forrige undersøgelse,” siger han.

Tillykke til os
Det er ikke kun selve resultatet af undersøgelsen, der er positivt. Det er også svarprocenten på 75.
”Den allerstørste succes ved trivselsundersøgelsen er, at tre ud af fire medarbejdere har svaret. Det er den højeste svarprocent nogensinde i afdelingen, og det er rigtig flot, når man tænker på, at vi er næsten 5000 medarbejdere fordelt på rigtig mange lokaliteter og med små enheder, som for første gang skulle give sig i kast med en digital be-svarelse,” siger Thomas Medom og sender en stor tak til medarbej-derne for deres deltagelse.

Trivselsundersøgelse under strejke
Trivselsundersøgelsen gik i gang i september; netop i de dage, da der var strejke på enkelte plejehjem på grund af utilfredshed med jobbet.
”Hvorvidt strejken har påvirket resultatet, kan vi af gode grunde ikke sige noget om. Men vi kan konstatere, at en meget stor del af afdelin-gens knap 5000 medarbejdere er tilfredse med deres arbejde. Det siger jeg på ingen måde for at forklejne de samtaler, som jeg har haft med de strejkende medarbejdere. Deres udsagn tager jeg fortsat meget seriøst. Man skal ikke lade sig forblænde af hovedresultatet fra
trivselsundersøgelsen, for vi har bestemt udfordringer og forhold, som
vi kan gøre bedre,” siger rådmanden og tilføjer, at han for tiden er på
rundtur i lokalområderne, hvor han får positive tilbagemeldinger på de
tiltag, der er sat i gang i kølvandet på strejken.

Fakta
- 3587 medarbejdere i Sundhed og Omsorg har besvaret
- Undersøgelsen blev gennemført i perioden 12. september til 3.
oktober.
- 81 procent har svaret ’meget tilfreds’ eller ’tilfreds’ til udsagnet
”Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?”
Ved den forrige trivselsundersøgelse i Sundhed og Omsorg
fra 2008 var det tilsvarende tal 68,7 procent.

Mest Læste

Annonce