Thomas Medom
Thomas Medom

Veteranhjem til Aarhus

Politik

04/9/14 11:40

Suleman Haider

Partierne bag forsvarsforliget er blevet enige om at placere et veteran- hjem i Aarhus. Borgmester Jacob Bundsgaard og social- og beskæftigelses- rådmand Thomas Medom glæder sig over beslutningen

Forsvarsminister Nicolai Wammen (S) har meddelt, at der efter forhandlin- ger i dag mellem partierne bag forsvarsforliget er enighed om, at der skal etableres flere, nye veteranhjem i Danmark. Et af dem skal ligge i Aarhus.

Borgmester Jacob Bundsgaard og rådmand Thomas Medom glæder sig på veteranernes vegne, over at der nu kommer et veteranhjem til Aarhus.

”De nye veteranhjem er en rigtig glædelig nyhed, her lige før vi på den na- tionale flagdag hædrer Danmarks udsendte. Vores soldater spiller en afgø- rende rolle i at løfte Danmarks internationale engagement. Derfor har vi også en pligt til at hjælpe dem bedst muligt efter endt tjeneste. Flere eks- perter har længe peget på, at der var brug for et hjem i Aarhus - og vi har lagt en stor indsats i, at få det til at lykkes - så jeg er rigtig glad på vetera- nernes vegne”, siger borgmester Jacob Bundsgaard.

”Siden jeg startede som rådmand, har jeg arbejdet målrettet for, at Aarhus får et veteranhjem. Derfor glæder jeg mig da også rigtig meget over, at det nu bliver til virkelighed. Selvom vi kan være uenige, om Danmark skal sende soldater til bestemte konflikter, er der ingen tvivl om, at vi har et stort an- svar for at tilbyde bedre hjælp til de, der bliver så skadet af deres oplevel- ser, at de ikke kan fungere i dagligdagen, når de vender hjem”, siger råd- mand Thomas Medom.

I Region Midtjylland er der 6.740 veteraner, hvoraf 1.249 er bosiddende i Aarhus. En undersøgelse viser, at næsten hver femte danske veteran har fået psykiske eller fysiske skader efter at have været i krig.

Rådmand Thomas Medom vil allerede nu gå i gang med at finde et egnet sted, så der hurtigst muligt kan etableres et veteranhjem i Aarhus til gavn for de udsendte soldater og deres familier.

Fakta om veteranhjem

- Et veteranhjem er et midlertidigt sted, hvor tidligere udsendte sol- dater - i kortere eller længere perioder - kan få hjælp til at finde sig selv igen og leve et normalt liv.

- Et sted, hvor de kan føle sig trygge, og hvor de kan møde andre sol- dater med lignende oplevelser.

- Danske Veteranhjems fundament er bygget på en kerne af frivillige, som alle vil gøre en positiv forskel for veteraner og deres pårørende.

 

 

Annonce