Læsegruppemøde på De Gamles Hjem

Læsegrupper bekæmper ensomhed hos ældre

Velfærd

02/06/2015

Assens Kommune

I det seneste år har Assens Kommune fået etableret læsegrupper på i alt 7 plejecentre. Læseguider og plejehjemsbeboere mødes en gang om ugen omkring gode historier, men litteraturen er ikke det essentielle – det er de ældres erindringer til gengæld.

På 7 ud af 9 plejecentre i Assens Kommune afholdes der en gang om ugen læsegrupper under kyndig instruktion af en uddannet læseguide. Her bliver der ikke diskuteret eller analyseret værker, og formålet er ej heller at øge beboernes kendskab til litteratur. Derimod vækker den oplæste litteratur noget i beboerne, og de kommer pludselig i tanke om episoder fra deres liv, som ellers var glemt.

Gang i hukommelsen

Vores ældre beboere har levet et langt og spændende liv, men hukommelsen er ikke længere hvad den har været. Men dette har etableringen af læsegrupper ændret på. Højtlæsning af for eksempel H.C. Andersen kan bevirke, at en beboer pludselig kommer i tanke om noget fra sit liv, og så går snakken i gruppen. For det er da spændende at finde ud af, at hende man har boet side om side med på plejehjemmet, har gået til ballet i sine yngre dage.

Ensomhed skaber mistrivsel

Undersøgelser viser, at mange ældre føler sig ensomme og alene. Det skal tages alvorligt, da ensomhed kan spille en afgørende rolle i forhold til sygdom og for tidlig død. Selvom man bor på plejehjem og meget af tiden er omgivet af mennesker, er der stunder, hvor vores ældre sidder meget alene. Udfordringen er derfor at finde ud af, hvordan vi kan skabe meningsfulde aktiviteter for vores ældre i en tid, hvor vi både har færre ressourcer og få hænder – og den problematik er læsegrupper en rigtig god løsning på.

Engagerede medborgere læser højt

I samarbejde med en konsulent for aktivt medborgerskab i Assens Kommune, rekrutterede vi 12 borgere i foråret 2014, som alle havde lyst til at blive læseguider på et af kommunens plejecentre. Ved hjælp af søgte puljemidler, blev det muligt at hjemkøbe to konsulenter fra Læseforeningen, og henover en intensiv weekend, blev alle 12 uddannet til læseguider.

Et samarbejde med Læseforeningen fandt vi væsentligt, da det for os var vigtigt at understrege, at læsegrupperne ikke kun er højtlæsning for plejehjemsbeboere, men at det også handler om at styre en samtale og stille de rette spørgsmål, så de ældre kan deltage i en udbytterig dialog, og få fortalt om deres pludseligt opståede minder. 

En gensidig glæde

Vores læseguider gør en kæmpe forskel for vores beboere, og uden dem kunne vi ikke afholde læsegrupperne. Vi er utroligt taknemmelige for deres indsats, og derfor bliver vi også glade, når vi mærker læseguidernes entusiasme, som fx da en af vores læseguider på Skelvej sagde:

- Jeg er helt høj, når jeg går fra læsegruppen.

En beboer på De Gamles Hjem havde været indlagt på sygehuset, og kom hjem samme dag, der skulle være læsegruppe. Hun var dårligt kommet ind over dørtrinnet i sin kørestol, før hun meddelte:

- Jeg kan nå at være med i læsegruppen!

En ældre herre vi også har boende på De Gamles Hjem havde fået besøg af sine voksne børn, men de blev sendt hjem igen, for han skulle altså i læsegruppe. Dette siger rigtig meget om, hvor glade vores beboere er for læsegrupperne, og hvor betydningsfuldt initiativet er i beboernes hverdag.

Vi er blevet spurgt til læsegruppernes værdi, og særligt til det faktum, at nogle af de deltagende beboere er demente. Kan de huske noget efterfølgende, og får de overhovedet noget ud af at deltage i en læsegruppe? Det kan vi kun svare ”ja” til. En dement kan huske læseguiden, og de kan genkende glædesfølelsen af at sidde sammen med andre og hygge sig.

Glæden, der opstår i læsegruppen bliver siddende i kroppen – og det er langt bedre end følelsen af ensomhed.    

FAKTA

Læsegrupper i Assens Kommune

  • Med søgte midler og tilskud fra Assens Kommunens innovationspulje, ”Hvad nu hvis”-pulje, fik Lene Jørgensen og Inge Svejdal i samarbejde med Læseforeningen uddannet 12 læseguider.
  • Læseguiderne er aktive medborgere, som er tilknyttet et plejehjem de besøger én gang om ugen.Til september afholdes et nyt uddannelsesforløb med Læseforeningen, hvor et nyt hold læseguider uddannes.  

Prof på Tværs

Som et led i Vision 2018 og ”Vilje til Vækst”, har Assens Kommune øget fokus på tværgående samarbejde, aktivt medborgerskab og innovation.

Læsegrupper for plejehjemsbeboere er et godt eksempel på, hvordan borgere aktivt tager del i sit lokalsamfund, og med få midler skaber en værdi for andre. 

 

Mest Læste

Annonce