Den største tilbagegang forventes i gruppen af børn og unge (4-23-årige) samt deres forældre (36-58-årige), hvor hver enkelt årgang vil falde med ca. 25 pct. i gennemsnit

Hvor mange er vi tilbage om 12 år?

Infrastruktur

18/05/2015 10:34

Mikkel Sarka

I dag sendes årets befolkningsprognose til Økonomi- og Planudvalget. Hovedresultaterne fra prognosen er, at indbyggertallet vil falde, så Bornholm i 2027 har omkring 35.400 indbyggere. Det er en tilbagegang på 4.430 personer eller 11 pct.

Der forventes store aldersforskydninger i forhold til den nuværende befolkningssammensætning:

-          Den største tilbagegang forventes i gruppen af børn og unge (4-23-årige) samt deres forældre (36-58-årige), hvor hver enkelt årgang vil falde med ca. 25 pct. i gennemsnit

-          Omvendt forventes antallet af ældre i alle aldersgrupper at stige kraftigt, særligt gruppen af ældre mellem 75 - 85 år, som vil stige med 55 pct.

-          Antallet af personer i den arbejdsdygtige alder (16-64 år) vil falde med 22 pct.

-          Generelt forventes gennemsnitsalderen i regionskommunen at stige fra 46,7 år i 2015 til 50,6 år i 2027

Prognosen er et af de centrale redskaber regionskommunen anvender til at lægge budgettet for det kommende år – og ikke mindst til at se, hvordan Bornholm udvikler sig, hvis det går som forventet. En befolkningsprognose er ikke en fremskrivning, hvor den aktuelle udvikling automatisk fortsættes. Prognosen indeholder således vurderinger af, hvor mange børn der fødes, hvor mange der dør, og hvor mange der flytter til og fra Bornholm. Som eksempel er der meget forskel på, om man fremskriver på baggrund af kriseårene, eller om man i stedet indlægger en forventning om, at vi gradvis er på vej ud af krisen.

Skolestruktur, plejehjemsstruktur og dagpasningsstruktur er nogle af de store områder, der afhænger af prognoseresultatet. For hvor mange børn er der i 2020, og hvordan passer det til antallet af institutioner og skoler? Hvor mange ældre er der – og har vi plejehjem nok? Prognosen er det værktøj, der bruges til at kvalificere debatten og de beslutninger, der træffes.

Derudover bruges prognosen til at få en ide om, hvordan Bornholm udvikler sig på lang sigt, og hvordan der kan planlægges på forkant. Som eksempel viser prognosen, at den største tilbagegang frem mod 2027 forventes at finde sted på landet (21 pct.) set i forhold til byerne (8 pct.).

Mest Læste

Annonce