Særlov skal give plads til nyt forsøg på social- og beskæftigelsesområdet

Social

19/8/19 11:00

Steffen Lykke Rasmussen

Nyt borgerforslag vil skabe muligheden for et nyt forsøg på beskæftigelsesområdet i 4 danske kommuner. Effekten af at erstatte krav og sanktioner, med helhedsorienteret støtte, udvidede budgetter og mere opfølgning skal undersøges i 3 år.
Danmark er det land i verden, der bruger flest penge på den aktive beskæftigelsesindsats set i forhold til økonomiens størrelse – 13 milliarder kroner om året. Forskning, forsøg og undersøgelser viser dog at den nuværende beskæftigelsesindsats har en meget begrænset, eller endda en negativ, effekt på kontanthjælpsmodtagere, modtagere af uddannelseshjælp og folk på ressourceforløbsydelse. Et nyt lanceret borgerforslag fra Center For Social Nytænkning er baseret på en omfattende gennemgang af, hvad vi ved om effekterne af den nuværende beskæftigelsesindsats, lavet i samarbejde med Aros Policy Research, Foreningen For Socialfaglige Initiativer, Move The Elephant for Inclusiveness, og med hjælp fra VIVE.   Registerdata viser at omkring 70 procent af kontanthjælpsmodtagerne fortsat er på offentlig forsørgelse efter seks år, og at det tal, på trods af talrige reformer af beskæftigelsesindsatsen, ikke har ændret sig siden 1980’erne. Man bør derfor stille spørgsmålstegn ved, om den nuværende beskæftigelsesindsats i forhold til kontanthjælpsmodtagere er optimal, eller om det komplekse beskæftigelsessystem tværtimod forhindrer folk i at komme videre i deres liv.

Læs mere om socialkrisen

Vi har skrevet om sygdomsramte og klemte borgere i systemet gennem lang tid.

Læs vores tema om socialkrisen, hvor en lang række artikler er samlet. 

 

CFSN foreslår derfor - og har forberedt - et forsøg i samarbejde med 4 kommuner. Et forsøg hvor man ændrer indsatserne omkring borgere på kontanthjælp, baseret på ny viden om hvad der motiverer mennesker, med løbende evaluering af både borgere og medarbejderes trivsel samt beskæftigelsesgraden. Formålet med forsøget er at teste effekterne af dels frivillig deltagelse i indsatsen (dvs. fritagelse fra krav og sanktioner), dels af en re-designet indsats, der trækker på erfaringerne fra tidligere forsøg samt adfærdsvidenskab og fysiske ændringer i jobcenteret. Konkret vil det betyde mindre pres og krav til borgere, mere støtte og mere tid for sagsbehandlerne til relationer.   Forarbejdet er på plads. Kommunerne har meldt sig på banen og forsøgsdesignet er klar. Der er dog brug for en tilladelse via beskæftigelsesministeren, et frikommuneforsøg eller en særlov, der giver tilladelse til at fritage forsøgsdeltagerne fra krav og sanktioner i forsøgsperioden. Derfor har man lanceret en særlov sideløbende med ansøgningen om et frikommune forsøg, for at forsøge at skabe vejen til at realisere forsøget.

Forsøget tager sit udgangspunkt i den viden som blev afdækket med bogen Motiveret Beskæftigelse som udkom via socialfagligt-forlag.dk sidste år.

Man kan læse meget mere om forsøgets indhold og den viden som ligger bag, enten ved at gennemlæse borgerforslaget som ligger her:

https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-03336

  Eller ved at læse mere på siden www.cfsn.dk/borgerforslag