Kommunaldirektør bliver direktør for Videncenter for Kystturisme

18/04/2012 10:41

Fanø Kommune

Direktør for det nyetablerede Videncenter for Kystturisme i Hvide Sande bliver Fanøs hidtidige kommunaldirektør Lars H. Olsen.

"Vi har i Lars H. Olsen fundet en direktør, der med sin baggrund fra både den private og den offentlige sektor, vil kunne skabe de resultater som turisterhvervet efterspørger.", udtaler centerets bestyrelsesformand Søren Kragelund og fortsætter: "Lars har gennem de sidste 6 år som kommunaldirektør arbejdet med at udvikle kvalitetsydelser i lokalsamfundet, præcis på samme måde, som vi i turisterhvervet skal have fokus på kvalitet, service og det unikke, for at skabe de attraktive destinationer".

"Jeg ser frem til, at arbejde endnu mere målrettet med udviklingen af et erhverv, som er vigtigt nationalt og lokalt. Videncenter for kystturisme skal bidrage til skabe vækst og innovation – skabe gode forretninger for alle! Det er både et enkelt og et udfordrende mål", siger Lars H. Olsen og fortsætter:

" Forventningerne til videncenterets resultater er store og dem vil jeg gerne realisere sammen med de kommende medarbejdere, samarbejdspartnere og de mange aktører i erhvervet. Jeg forventer at centeret er etableret i august måned, hvilket er i tråd med bestyrelsens ambitioner, der er målrettet at få identificeret og etableret mulige demonstrationsprojekter primo 2013".

Bestyrelsesformand Søren Kragelund : "Gennem analyser og videns formidling, gennem dedikerede udviklingsprojekter og gennem netværk skal centeret bidrage til vækst i turisme erhvervet".

" Jeg ved udfordringerne og mulighederne er der og målet er succes for et vigtigt erhverv.", slutter videncenterets kommende direktør Lars H. Olsen .

CV for Lars H. Olsen
56 år, gift med Lis Olsen og bosiddende på Fanø.
Uddannelse: Master of Public management – Strategic Management (SDU 2002)

Fakta om Center for Kystturisme
Centeret skal bidrage til, at kystturismens aktører og virksomheder samt de værdikæder og
destinationer, som virksomhederne indgår i, kan træffe vigtige strategiske beslutninger på et
kvalificeret grundlag.

• Skabelse af viden og datagrundlag
• Gennemførelse af udviklingsprojekter og forundersøgelser
• Etablering af netværk af virksomheder og øvrige aktører Erhvervs- og Vækstministeriet, Region Midtjyllands, Region Syddanmarks, Region Sjællands og Region Nordjyllands vækstfora samt Ringkøbing-Skjern Kommune (partnerne) er enige om i
fællesskab at bidrage til etableringen af et nationalt videncenter for kystturisme i Hvide Sande, som
skal bidrage til at styrke innovation og viden om nye vækstmuligheder i kystturismen i hele
Danmark. Dette tiltag har stor opbakning fra de videninstitutioner, som beskæftiger sig med
turisme i Danmark. 

Videncenteret vil også få tætte samarbejdsrelationer til disse institutioner.
Videncenteret forventes som udgangspunkt af få 4-5 ansatte og et årligt basisbudget fra 2013 på ca. 12,0 mio. kr.


 

Mest Læste

Annonce