Ny chef er klar til at videreudvikle Fanøs nære sundhedsvæsen

16/04/2012 13:55

Fanø Kommune

Fanø Kommunes nye sundhedschef, Thyra Pallesen, foretrækker at være på forkant med udviklingen fremfor at vente på pres udefra.

- Sygehusvæsenet bliver mere og mere specialiseret, og i fremtiden kommer der flere og mere krævende ældre - alt sammen noget, der gør det ekstra vigtigt at sørge for, at medarbejderne er ordentligt klædt på og at deres kompetencer bliver brugt på den rigtige måde, fastslår den 52-årige sundhedschef, der tiltrådte den 1. februar.

Bag sig har Thyra Pallesen en alsidig karriere, de seneste år med virke i Københavns Kommunes sundhedsforvaltning, Sundhedsstyrelsen og Servicestyrelsen, og kombinationen af en sundhedsøkonom- og en sygeplejerskeuddannelse har givet hende et godt helhedssyn på sundhed.

Blikket for faglig effektivisering og helhedsorienterede løsninger har hun senest gjort brug af, da hun fremlagde sine tanker om kommunens mulige fremtidige sundhedsindsatser for Fanø Byråd på det nyligt afholdte visionsseminar.

- På landsplan er der stor fokus på forebyggelse og rehabilitering før og efter en indlæggelse, og det er der megen fornuft i. Alene teknologiudviklingen giver øgede muligheder for at forebygge, men det handler også om at trække på de særlige ekspertiser, de forskellige medarbejdere og faggrupper besidder. Et tættere samarbejde mellem alle faggrupper vil for eksempel gøre os i stand til at fange en patient, som er på nippet til at udvikle en indlæggelseskrævende lungebetændelse, forklarer lederen for Sundhed og Ældre og nævner selvhjælpsgrupper som et andet eksempel på forebyggende indsatser.

- Men i sidste ende er det selvfølgelig op til politikerne at vælge, hvilke kriterier der skal prioriteres højest og hvordan vi tilpasser os på en god måde, bemærker hun.

Samlet og høj faglighed
Med Sundhedshuset, som blev indrettet i den tidligere navigationsskole for ca. to et halvt år siden, har borgerne og sundhedspersonalet på Fanø fået et moderne hus, der rummer alle øens sundhedsaktiviteter, herunder lægehus og sundheds- og genoptræningstilbud. Det er også herfra, Thyra Pallesen samarbejder med sine nye kolleger om at leve op til kommunens motto “Kvalitet i Livet - hele livet!”, og hun lægger ikke skjul på, at de attraktive faciliteter og den høje faglighed, som er samlet i huset, var en af grundene til, at hun fik lyst til at søge mod vest.

- Fanø har et godt udgangspunkt for at videreudvikle og vedligeholde de eksisterende sundhedstilbud. Kommunen har en rigtig god sundhedspolitik, hvor sundhed er tænkt ind på tværs, vurderer sundhedschefen og nævner opfølgende besøg efter udskrivelser som et godt eksempel på et tværfagligt samarbejde.

Også samarbejdet på tværs af forvaltningerne er ifølge sundhedschefen velfungerende.

- I meget store kommuner kan det let blive ugennemsigtigt. Her på Fanø er man meget tættere på processerne, og så oplever jeg en enorm frivillig indsats, lyder det fra den entusiatiske leder, der i første omgang har lejet en villa ved Fanø Bad for at have god tid til at finde den helt rigtige bolig på Fanø. For det er helt sikkert her, hun vil bo. Reaktionen fra flere i omgangskredsen, da de hørte hun skulle flytte, var ellers ”skal du så bo i Esbjerg?”.

- De kender ikke til øens atmosfære og rige kulturliv, smiler Thyra Pallesen, der med en opvækst i Tønder, ophold på Askov Højskole og forældrenes sommerhus på Rømø hurtigt er kommet til at føle sig hjemme i det sydvestjyske. Det samme gør hendes to drenge på 21 og 25 år, der begge bor i København. De er allerede vilde med at besøge mor på vadehavsøen.

Fanø Kommunes nye sundhedschef, Thyra Pallesen, er drevet af en nysgerrig undren og meget optaget af spørgsmålet ”gør vi de rigtige ting?”.

Thyra Pallesens baggrund
- Københavns Kommune Sundhedsforvaltning:
Administrationschef (2008 - 2011)

- Dansk Sundhedsinstitut: Projektleder (2007 - 2007)
- Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed for sundhedsøkonomi: Fuldmægtig (2006
- 2007)
- Socialministeriet Styrelsen for Social Service: Proceskonsulent (2004, 2005 - 2006)
- Sundhedsøkonom (Cand.Oecon), Syddansk Universitet (2000 - 2005)
- Bankegårdens Økologiservice Aps: Administrerende direktør (1997 - 2000)
- Årslev Kommune: Områdeleder - forandringsagent (1996 - 1997)
- Odense Universitets Hospital: Informatikkonsulent (1994 - 1995)
- Sygeplejerske (1985 - 1994)
 

Mest Læste

Annonce