Frikommuner vil have mindre bureaukrati på specialområdet

Velfærd

10/10/16 4:09

Nick Allentoft

FRIKOMMUNER: Kommuner vil arbejde for at give borgere med psykiske sygdomme og handicap flere og bedre muligheder og samtidigt skabe mere effektivitet og bedre mulighed for at styre udgifterne på det specialiserede socialområde.
Social- og Indenrigsminister Karen Ellemann har sagt ja til syv kommuners ønske om at arbejde for flere muligheder for borgerne og bedre udnyttelse af ressourcerne på det specialiserede socialområde.

Frikommuneforsøg

Vi samler historier om og fra frikommunerne her

Favrskov, Herning, Holstebro, Randers, Silkeborg, Skive og Aabenraa har fået godkendt deres fælles ansøgning som såkaldt frikommunenetværk. Det vil sige, at kommunerne får mulighed for at gennemføre projekter, som normalt ikke er mulige på grund af lovgivningen.

Kommunerne vil arbejde for at give borgere med psykiske sygdomme og handicap flere og bedre muligheder og samtidigt skabe mere effektivitet og bedre mulighed for at styre udgifterne på det specialiserede socialområde.Arbejdet sker i tæt samarbejde med Favrskov Kommune som tovholder.

- Vi oplever, at paragraffer og regler ofte spænder ben for vores bestræbelser på at give borgerne de bedst mulige tilbud, og nogle af de procedurer, vi skal følge, giver for meget bøvl for både borgerne og os. Nu får vi muligheden for at udfordre lovgivningen og sætte projekter i gang, der forhåbentligt giver mere mening for borgerne og samtidigt skaber mere effektivitet i kommunerne, siger Nils Borring, borgmester i Favrskov Kommune.

Et af de tiltag, der kan komme på tale, er at bruge flere teknologiske hjælpemidler, som eksempelvis alarmer, end det lovgivningsmæssigt er muligt i dag. Det kan for eksempel være ved at sætte en alarm på en udadreagerende borger i et botilbud, så personalet får besked og er forberedt, når han går ud blandt de andre beboere.

Kommunerne vil også arbejde på at gøre overgangen mellem barn og voksen på det specialiserede socialområde mere glidende og gøre det nemmere at flytte f.eks. en borger med udviklingshæmning fra et tilbud til et andet, når både kommune, pårørende og værge er enige om, at det vil være til alles bedste.

- Vi glæder os i frikommunenetværket til at trække i arbejdstøjet og vise, hvilke resultater vi kan skabe, når vi får mere fleksibilitet og knap så firkantede procedurer. Det er både til borgernes og kommunernes gavn, siger Nils Borring.

De syv kommuners forslag til projekter skal nu politisk godkendes i de enkelte kommuner og herefter beskrives nærmere for Social- og Indenrigsministeriet inden 1. december.  

Annonce