Succes med helt sundhedsvæsen i midtjylland

Velfærd

13/02/2014 15:56

Nick Allentoft

Hurtigere behandling af hoftebrudspatienter, bedre chancer for at fange sygdomme hos ældre i opløbet, en helt ny uddannelse i sårbehandling. Et unikt projekt mellem fire kommuner, et regionshospital og praktiserende læger har skabt så mange gode initiativer og resultater, at parterne nu har valgt at fortsætte samarbejdet.

Egentligt var det særlige projektsamarbejde mellem Syddjurs, Norddjurs, Randers og Favrskov Kommune, Regionshospitalet Randers og kommunernes praktiserende læger sat til at slutte med udgangen af 2013.

Men arbejdet med at skabe mere sammenhæng og bedre løsninger for borgere og patienter har vist sig at fungere så godt, at alle parter nu er parate til at gøre samarbejdet permanent.

 - Borgerne oplever nogle gange, at der mangler sammenhæng mellem læger, hospital og kommune. Det satte vi os for, at vi ville forsøge at ændre ved i fællesskab at skabe nogle løsninger, der giver en større sammenhæng i sundhedsvæsnet. Vi er overbeviste om, at den måde vi har arbejdet sammen på, er fremtiden for sundhedsvæsnet, siger sygeplejefaglig direktør Marianne Jensen fra Regionshospitalet Randers. 

30 dage til at finde en løsning

Samarbejdets succes skyldes blandt andet en helt særlig arbejdsmetode. Der blev udvalgt fem arbejdsgrupper bestående af ledere på tværs af sektorer og fag. 

Hver arbejdsgruppe fik et indsatsområde og nøjagtigt 30 dage til at finde en ny løsning, der ville kunne løfte området. 

Ét af de helt konkrete resultater, der kom ud af arbejdet er en ny screeningsmetode, som sygeplejerske Ann-Mette Christensen og hendes kolleger i Favrskov Kommune nu bruger på dagligt basis, når de er ude hos borgerne.

- Det er rigtig nyttigt værktøj for os, og vi kan se, at det virker. Det kan være med til at fange ting i opløbet, som vi før måske ikke ville have set så tidligt, fordi vi får nogle klare tal og værdier. Når vi opdager afvigelser i tide, kan vi i mange tilfælde hjælpe borgeren på stedet og undgå indlæggelse, siger Ann-Mette Christensen om den nye metode, som sygeplejerskerne i Syddjurs, Norddjurs, Randers og Favrskov Kommune nu har taget i brug. 

Væk med kassetænkning

Samarbejdet mellem kommuner, hospital og læger, som officielt bærer titlen ”Sundhedsstrategisk Ledelse i det nære sundhedsvæsen” har kastet mange flere tiltag af sig.

Eksempelvis er der etableret en ny fælles efteruddannelse i sårbehandling til sygeplejersker, og der er lavet tiltag, der skal sikre, at hoftebrudspatienter får en hurtigere og mere sammenhængende behandling.

Og selv om flere af tiltagene stadig er i forsøgsfasen er begejstringen stor hos alle parter i samarbejdet.

- Vi er blevet bedre til at sætte os i borgerens sted og hele tiden arbejde frem mod, hvad der er det bedste for borgeren frem for at tænke for meget i kasser og vaner. Og så har vi skabt et samarbejde på tværs, der har skabt større forståelse for hinandens arbejde, siger sundheds- og omsorgschef i Norddjurs Kommune Søs Fuglsang.

Tilfreds læge

Også praktiserende læge Svend Kier er meget tilfreds med det tværgående samarbejde. 
- Jeg har oplevet en meget stor vilje til at få samarbejdet mellem kommuner, hospital og praktiserende læger til at fungere og til at finde konkrete løsninger, der kan lade sig gøre i praksis.  

Lederne skal tage ansvar

I Randers Kommune fremhæver direktør for Sundhed og Ældre, Erik Mouritzen, det vigtige i, at ledelsen er klar til at gå forrest i samarbejdet.

- For at man virkeligt kan skabe resultater, kræver det, at lederne tager ansvar for, at det er en fælles opgave at sikre gode forløb, og at de har tillid til hinanden på tværs af organisationerne. Det har vi haft fokus på hele vejen igennem. Og det, der begyndte med en vision, er nu blevet omsat til konkrete resultater, siger direktør i Randers Kommune, Erik Mouritzen.

Lederne hos kommunerne, regionshospitalet og lægerne vil nu løbende beslutte, hvilke nye fælles initiativer og tiltag, der skal sættes i gang. 

Læs mere om samarbejdet på www.sundhedsledere.dk 

Mest Læste

Annonce