Tre kommuner går sammen om beskæftigelsesindsats

14/09/2012 10:18

Faxe Kommune

De Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) i Sorø, Ringsted og Faxe har gennem de seneste år udviklet et stærkt samarbejde på tværs af kommunegrænserne med det formål at hjælpe ledige borgere i de 3 kommuner ind på arbejdsmarkedet eller i uddannelse.

Sidste efterår var der fokus på de unge gennem en fælles kampagne for Sorø, Ringsted og Faxe for at skaffe flere praktikpladser. I år gælder den fælles indsats de udfaldstruede forsikrede ledige, der er i risiko for at miste deres dagpenge fra 1. januar 2013.

”Vi har på vort fælles møde i år besluttet at sætte fokus på de ledige, der er i risiko for at falde ud af dagpengesystemet. Dette er desværre en helt aktuel situation for nogle af vore borgere i alle 3 kommuner og vi vil rigtig gerne hjælpe disse borgere videre i job eller uddannelse. Og det får vi i dette projekt, hvor jobcentre og a-kasser samarbejder og den ledige får kontakt til nogle gode virksomheder,” forklarer de tre rådsformænd, Britta Nielsen fra Ringsted, Finn Hansen fra Faxe og Ivan Hansen fra Sorø. De er alle enige om, at det er en stor fordel for kommunerne at iværksætte denne type af udviklingsprojekter i fællesskab.

”Vi har et rigtig godt samarbejde mellem de 3 råd og det er jo med til at styrke den tværkommunale indsats overfor vore borgere. I De Lokale Beskæftigelsesråd er vi meget opmærksomme på, at arbejdsmarkedet ikke stopper ved kommunegrænsen og som kommunernes lokale beskæftigelsesråd er det vor opgave at være med til at understøtte det tværkommunale samarbejde gennem fælles projekter. Bevillingerne til LBR er blevet reduceret kraftigt de sidste 2 år. Derfor er det ekstra vigtigt, at vi forener ikke alene de økonomiske ressourcer, men også de faglige ressourcer i fælles projekter, så den kommer flest mulige borgere til gode”, lyder det fra de 3 formænd.

Mest Læste

Annonce