Ældre skal trænes i at bruge robotstøvsugere

09/10/2012 15:33

Fredensborg Kommune

En test i Fredensborg Kommune viser, at robotstøvsugere langt fra er en god løsning for alle ældre. Hjemmehjælpen bliver derfor ikke erstattet af den lille selvkørende hjælper på hjul. Undersøgelsen viser dog også, at en voksende gruppe af ældre er meget opsatte på at klare sig selv længst muligt i eget hjem.

Som et forsøg vil Fredensborg Kommune derfor tilbyde borgere, der er allerede modtager træning i at klare rengøringen selv, et oplæringsforløb i at bruge robotstøvsugeren.

Undersøgelsen viser også, at robotstøvsugeren både modvirker arbejdsnedslidning og giver mere tid til andre opgaver, for personalet på kommunens plejecentre og dagcentre. Her vil Fredensborg Kommune derfor fremover bruge støvsugerrobotterne som et supplement til den nuværende rengøring.

Politikere fik robotstøvsugere med hjem
I Fredensborg Kommune har politikerne i Social- og Sundhedsudvalget nu i fire måneder afprøvet i eget hjem, hvordan det er, at støvsuge med en robotstøvsuger, frem for at blive nullermændene kvit ved hjælp af en traditionel støvsuger. Resultaterne viser blandt andet, at robotstøvsugerne giver mere fleksibilitet i hverdagen og reducerer risikoen for rygproblemer. Men undersøgelsen viser samtidig, at robotstøvsugere langt fra er nogen god idé for alle ældre. Derfor har politikerne nu besluttet, at udvalgte ældre i kommunen skal tilbydes et oplæringsforløb i at bruge robotstøvsugerne. Tilbuddet kommer i første omgang til at gælde borgere, der i forvejen har takket ja til at modtage kommunal træning i at klare rengøring og praktiske ting i hjemmet.

Forsøget med robotstøvsugere har kørt i perioden maj-august 2012. I alt er der gennemført 29 tests. Foruden medlemmerne af kommunens Social- og Sundhedsudvalg, så har medlemmer af kommunes Seniorråd, Handicapråd, Borgerpanelet for velfærdsteknologi, en række ældre- og handicappede borgere, samt personale fra Plejecenter Mergeltoften og Dagcenter Lindegården deltaget i afprøvningerne.

Hjem skal gøres robotklar
Afprøvningerne viser, at mange ældre gerne vil give robotstøvsugeren chancen, hvis de får tilbud om sidemandsoplæring i at betjene den. Der er samtidig behov for, at hjemmet først får et ”robotstøvsugertjek”, så støvsugerrobotten kan køre frit uden at løse ledninger og tunge møbler er i vejen. Testen viser da også at robotstøvsugeren langt fra er en god løsning for alle ældre. Erfaringerne fra afprøvningen er bl.a. at borgere med manglende kræfter eller gigt i hænderne ikke selv kan stå for den løbende drift og vedligeholdelse af robotstøvsugeren. Ikke med den udformning robotstøvsugeren har i dag.

”Vi skal have fokus på den enkelte borgers behov, når vi inddrager velfærdsteknologi i vores services. Vores forsøg viser netop, at nogle borgere synes, at robotstøvsugeren er et godt værktøj til at forblive selvhjulpne og klare sig længere i eget hjem uden hjælp. Deres ønsker og udvikling skal vi selvfølgelig støtte. For andre borgere giver det unødigt stres og et øget behov for hjælp at få en robotstøvsuger inden for døren. Som politikere tager vi begge udmeldinger til efterretning. Robotstøvsugerne skal bruges dér, hvor det giver mening – både for borgeren og for kommunen,” siger Hans Nissen, formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Udvalget har derfor besluttet, at det foreløbig kun er de borgere, der har takket ja til tilbud om at modtage træning i at klare rengøring og praktiske ting i hjemmet, som vil blive tilbudt et oplæringsforløb i at bruge robotstøvsugeren.

Desuden vil robotstøvsugerne fremover blive brugt som supplement til den nuværende rengøring på Fredensborg Kommunes dag- og plejecentre. Her har støvsugerrobotten både betydet, at rengøringspersonalet har frigjort tid til andre opgaver. Men den har også bidraget til at reducere personalets ryg- og helbredsproblemer.

”Det er vigtigt, at vi hele tiden er opmærksomme på den slags succesoplevelser, så vi kan forebygge nedslidning og tidlig afgang fra arbejdsmarkedet blandt vores personale. I de kommende år får vi flere plejekrævende ældre, så det er vigtigt, at vi hele tiden har fokus på at skabe gode arbejdsvilkår for vores medarbejdere – og her kan robotstøvsugeren gøre en forskel”, siger Hans Bækvang, Ældre- og Handicapchef i Fredensborg Kommune.

Baggrund for undersøgelsen
Ankestyrelsen har i marts 2012 truffet en principiel afgørelse om, at landets kommuner kan inddrage teknologiske hjælpemidler til at understøtte kommunes ydelser af praktisk hjælp. Fredensborg Kommune har på denne baggrund ønsket at få mere viden om, på hvilke områder eller under hvilke forhold robotstøvsugerne virker – eller ikke virker.

Fakta om afprøvningen:

• Erfaringerne fra de 29 afprøvninger er indsamlet via en spørgeskemaundersøgelse, et fokusgruppeinterview, e-mails og løbende mundtlige tilbagemeldinger.
• Til afprøvning har Center for ældre og Handicap indkøbt i alt 20 stk. robotstøvsugere. Testmodellerne er udvalgt med henblik på at afspejle en gennemsnitlig forbrugeres valg af støvsugerrobot.
• Evalueringen har sat fokus på, hvordan de medvirkende testdeltagere oplever opstart af robotstøvsugeren, de fysiske rammers egnethed, rengøringens kvalitet, effektivitet og drift samt hvordan testdeltagerne overordnet vurderer robotstøvsugeren.

Resultaterne af testen kan læses i dagsorden til udvalgsmødet i Social- og Sundhedsudvalget på www.fredensborg.dk
 

Mest Læste

Annonce