Ambitiøs plan skal hjælpe unge i job

02/10/2012 13:18

Fredensborg Kommune

Målrettede tilbud til sårbare unge med ADHD, et mentorkorps der skal støtte svage unge og straksaktivering af unge kontanthjælpsmodtagere. I alt 24 nye initiativer skal sænke ungdomsarbejdsløsheden i Fredensborg Kommune og målet er klart: Kommunen vil have Danmarks laveste ungdomsarbejdsløshed.

Den ambitiøse – Ungeplan 2 – blev vedtaget på byrådsmødet mandag den
1. oktober – og den supplerer kommunens første plan fra sidste år. De 24 initiativer i den nye plan skal medvirke til, at få så mange unge ledige mellem 15-29 år som muligt i job og uddannelse - og fastholde dem dér. Siden sommeren 2011 er ungdomsarbejdsløsheden i Fredensborg Kommune faldet fra 11,8 procent til 10.6 procent.

”Vi kan se på udviklingen, at vi er på rette vej. Men vi er ikke tilfredse, før vi har nået målet om landets laveste ungdomsarbejdsløshed. Derfor er der behov for flere og mere målrettede indsatser. Med Ungeplan 2 sætter vi yderligere turbo på arbejdet og skaber samtidig en mere helhedsorienteret indsats, så vi både rammer præcist og hurtigt – men også tager hensyn til særlige forhold i de unges liv, vi skal være opmærksomme på”, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen.

Blandt de 24 nye initiativer kan nævnes følgende:

• Tilbud til sårbare unge med fx ADHD el. Aspergers
• Straksaktivering af unge kontanthjælpsmodtagere
• Etablering af mentorkorps til svage unge – fx til støtte til over-gangsfaser mellem folkeskolen og en ungdomsuddannelse
• Én indgang for de unge i Jobhuset
• Økonomikurser til unge: Tilbuddet skal forhindre unge i at havne i håbløs gæld, samtidig med at de skal søge job eller starte uddannelse
• Super-tanker: Skræddersyede aktiviteter og undervisning til unge mellem 15-17 år, der ikke er i gang med en ungdomsuddannelse.

Formand for Arbejdsmarkedsudvalget og Det lokale Beskæftigelsesråd Lars Søndergaard udtaler:

”Som samfund har vi ikke råd til at tabe de unge på gulvet. Men roden til ledighed kan findes mange steder og være meget forskellig fra person til person. Derfor har vi en vifte af forskellige tilbud og indsatser i den nye plan. Et af dem er Super-tanker. Her henvender vi os til en gruppe af unge, der ikke umiddelbart er klar til at påbegynde en ungdomsuddannelse. Med Super-Tanker bliver der nu taget hånd om denne gruppe, så de med den rette indsats kan blive motiveret til at gå i gang med en ungdomsud-dannelse”.

Den nye ungeplan kan læses på kommunens hjemmeside: www.fredensborg.dk

Fakta om unge ledige i Fredensborg Kommune:

Siden Ungeplan 1 blev igangsat er gruppen af unge ledige faldet med 10 procent. I august 2011 var der 317 ledig unge i kommunen og i august 2012 er antallet faldet til 285.

I samme periode er ledighedsprocenten blandt de unge ledige faldet fra 11,8 procent til 10,6 procent.

Landets laveste ungdomsarbejdsløshed findes i dag i Frederiksberg Kommune. Her er 7,5 procent af de 15-29-årige ramt af ledighed.
 

Mest Læste

Annonce