Vi har et fælles mål i at identificere den enkelte borgers sygdomstegn tidligt, så vi kan iværksætte den nødvendige behandling og plejeindsats lokalt. En hospitalsindlæggelse er en stor belastning for sygdomssvækkede ældre og medfører risiko for yderligere sygdomme. Vi kan derfor forvente væsentlige sundhedsmæssige gevinster af et styrket lokalt samarbejde," siger lokalformanden for PLO.

Færre ældre skal på sygehus: Hjemmepleje og praktiserende læger styrker samarbejdet

Velfærd

29/10/2014 10:00

Nick Allentoft

I Fredensborg Kommune er det lykkes at indgå samarbejde mellem bl.a hjemmepleje og de praktiserende læger om en helhedsindsats for kommunens ældre. Målet er færre indlæggelser.

Hvert år bliver alt for mange ældre borgere indlagt på landets sygehuse. En del indlæggelser sker på grund af faldulykker, dehydrering eller mindre alvorlige sygdomme. Men mange af indlæggelserne kan undgås med en større fokus på effekten af en effektiv forebyggelsesindsats. Sådan lyder vurderingen i Fredensborg Kommune, hvor den kommunale hjemmepleje og de lokale praktiserende læger nu har styrket samarbejdet på en lang række områder, der skal sikre en bedre forebyggelse. Og det er ikke kun en gevinst for de ældres sundhed. Det betyder også færre sundhedsudgifter for samfundet.

”Det giver god mening at styrke samarbejdet med de praktiserende læger. I vores hjemmepleje har vi allerede stor fokus på at sikre ældre patienter effektiv genoptræning – fx efter faldulykker. Men den bedste hjælp bliver jo givet, når alle parter arbejder i samme retning og sikrer den nødvendige udveksling af sygdomsdata og en effektiv pleje- og behandlingsplan for den ældre. Dermed kan vi på en mere effektiv måde forebygge genindlæggelser på sygehuset”, siger Hans Nissen, formand for Social- og Seniorudvalget i Fredensborg Kommune.

Også formanden for de Praktiserende Lægers Organisation (PLO) i Fredensborg Kommune Peder Christian Reistad ser store fordele i et styrket samarbejde med hjemmeplejen:

"De praktiserende læger ser positivt på et tættere samarbejde med kommunen om den ældre patient.  Vi har et fælles mål i at identificere den enkelte borgers sygdomstegn tidligt, så vi kan iværksætte den nødvendige behandling og plejeindsats lokalt. En hospitalsindlæggelse er en stor belastning for sygdomssvækkede ældre og medfører risiko for yderligere sygdomme. Vi kan derfor forvente væsentlige sundhedsmæssige gevinster af et styrket lokalt samarbejde".

Fredensborg Kommune og de alment praktiserende læger i kommunen styrker samarbejdet og den tidlige indsats overfor ældre patienter.

Det sker blandt andet ved:

  • opsøgende hjemmebesøg, som lægerne kan tilbyde til patienter, som er sygdomstruede og hvor hjemmeplejen typisk er involveret

  • lægehenviste akutpladser med sygeplejerskebemanding på Lystholm Plejecenter i Fredensborg

  • tidlig træning til borgere med nedsat funktionsniveau

  • nyhedsbrev til almen lægepraksis som udkommer to gange årligt med informationer om nye sundhedsfremmende og forebyggende tiltag i kommunen

  • kommunalt-lægelige samarbejdsmøder 3-4 gange årligt

  • fælles undervisning for læger og personale i almen praksis samt kommunens hjemmepleje

Allerede torsdag den 30. oktober afholdes en fælles workshop på Fredensborg Rådhus med fokus på ”Den ældre patient”. Her deltager 80 sundhedsfaglige personer fra både kommune og almen praksis. Formålet er en bedre håndtering af skrøbelige ældre patienter og bedre arbejdsdeling mellem sektorerne.

 

 

Mest Læste

Annonce