Frikommune vil hjælpe unge i job eller uddannelse

Velfærd

03/4/13 10:18

Fredensborg Kommune

Økonomi- og Indenrigsministeriet har godkendt to af Fredensborg Kommunes frikommuneforsøg, der kan hjælpe flere unge i uddannelse og job.

Forsøgene handler om bedre vejledning i valg af uddannelse og om længere praktikperioder, og skal være med til at bringe ungeledigheden i kommunen yderligere ned.

Byrådet i Fredensborg Kommune har et mål om at have landets laveste ungeledighed og har de seneste år vedtaget en Ungeplan 1 og en Ungeplan 2. Ungepakkerne indeholder en lang række forskellige initiativer til at få nedbragt ledigheden blandt kommunens unge.

”Med de to frikommuneforsøg kan vi øge de unges muligheder for en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet. Det gælder både den mere fokuserede og målrettede vejledning af de unge, så de får valgt den helt rigtige uddannelse – samt udvidelsen af perioden med virksomhedspraktik. Jeg tror på, at begge de nye forsøg sammen med vores to ungeplaner kan hjælpe flere unge i arbejde”, udtaler Lars Søndergaard, formand for Arbejdsmarkedsudvalget og Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR):

Også borgmester Thomas Lykke Pedersen ser perspektiver i frikommuneforsøgene:

”Danmark er i en krisesituation med stor arbejdsløshed. Det er en alvorlig situation - ikke mindst for den generation af unge, som vi risikerer at tabe på gulvet, hvis de ikke kommer ud på arbejdsmarkedet i tide. I Fredensborg Kommune gør vi noget ved det. Derfor har vi en ambition om at have landets laveste ledighed blandt unge. Vi arbejder med mange forskellige initiativer, og nu gør vi også brug af vores muligheder som frikommune. Heldigvis kan vi se, at de fleste af de tiltag, vi beslutter, også gør en forskel for de unge”.

De nye frikommuneforsøg omfatter:

Uddannelsesvejledning for de 25 – 29-årige
Vejledningen til unge om muligheder for en ungdomsuddannelse udvides så al-dersgruppen fra 25-29 år også kan få en målrettet vejledning af en vejleder fra Ungdommens Uddannelsesvejledning. Indtil nu har det kun været unge under 25 år, der har fået dette tilbud. Udvidelsen skal sikre, at så mange unge som muligt får den rette rådgivning i forhold til valg af uddannelse og dermed skaber grobund for en permanent tilknytning til arbejdsmarkedet.

Udvidet praktik er vejen til uddannelse
Kommunen får mulighed for, at udvide den periode, hvor den ledige kan være i praktik i en virksomhed fra 4 uger til 13 uger. Et længere praktikforløb skal være med til at sikre, at den unge bliver afklaret i forhold til det fremtidige uddannelsesvalg.

Fakta:
I marts måned 2013 er ungeledigheden i Fredensborg Kommune på 11,4 pct., hvilket svarer til en 16. plads på landsplan. De to ungeplaner har medvirket til, at kommunen er gået fra en plads som nummer 42 i december måned 2011 til en plads som nummer 16 i marts måned 2013.  

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce