Gode løsninger skabes i fællesskab

28/11/2012 11:14

Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune åbner dørene for sin egen tillidsrepræsentant uddannelse TR-universitetet. Uddannelsen understøtter det stærke samarbejde og det fælles sprog mellem ledelse og tillidsrepræsentanter. Programmet er sammensat i fællesskab med tillids-repræsentanter og begynder i morgen torsdag den 29. november og slutter til foråret 2013.

Blandt temaerne er de samfundsmæssige og økonomiske udfordringer i kommu-nerne i dag, kommunal organisationsforståelse og tillidsrepræsentantens rolle i foran-dringsprocesser.

Uddannelsen er fagligt helt i top. Tillidsrepræsentanterne får blandt andet lejlighed til at diskutere med forskellige eksperter inden for ledelse og forandring samt udvikling af den offentlige sektor, heriblandt professor fra Aarhus Universitet Steen Hildebrandt og tidligere administrerende direktør i Irma Alfred Josefsen. Samtidig vil Fredensborg Kommunens egne ledere og tillidsrepræsentanter også bidrage til undervisningen for at sikre koblingen til hverdagen i kommunen. 

”Kommunerne er under konstant forandring i disse år. Det gælder også i Fredensborg Kommune, hvor vi hele tiden skal tilpasse os ny lovgivning, nye økonomiske rammer og nye forventninger hos vores borgere. Det stiller store krav til, at vi arbejder innovativt og effektivt – med TR-Universitetet understøtter vi vores dygtige tillidsfolk, så de opnår indsigt i de politiske, strategiske og ledelsesmæssige udfordringer, som kommunen står over for. Dette unikke initiativ forstærker det i forvejen gode samarbejde mellem ledelse og tillidsfolk i kommunen”, siger kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen.

Programmet er skabt i fællesskab
Siden kommunesammenlægningen har Fredensborg Kommune optimeret og ændret i rutiner på stort set alle områder. I sådanne forandringsprocesser spiller tillidsrepræsen-tanterne en stor rolle. Tillidsrepræsentanterne bidrager med synspunkter og nye vinkler. Det gælder også i forhold til udviklingen af TR-Universitet, som er tiltrådt i kommunens Hovedudvalg, hvor de store fagforbund er repræsenteret. Næstformand i Hovedudvalget og fællestillidsrepræsentant for HK Tina Samson, siger:

”Ligesom i resten af landets kommuner oplever vi også her i Fredensborg, at forandringer er kommet for at blive. Som tillidsrepræsentanter ser vi frem til, at TR-universitetet giver os mulighed for at blive en central medspiller i udviklingen af vores kommune. Der er mange interessante moduler i TR-Universitetet, som jeg tror på vil gavne vores fælles interesse – at skabe en god kommune for borgerne og en endnu bedre arbejdsplads for medarbejderne.”

Fakta om TR-Universitetet:
Uddannelsen gennemføres for alle 63 tillidsrepræsentanter i hele kommunen. Uddannelsen strækker sig over et halvt år med fem moduler, i alt 9 undervisningsdage. 

Derudover vil tillidsrepræsentanterne mødes i mindre netværksgrupper imellem modu-lerne, og der vil være opgaver, de skal løse hjemme på arbejdspladsen.
Tillidsrepræsentanternes ledere deltager aktivt på uddannelsen ligesom også direktørerne deltager aktivt. 1. Modul gennemføres den 29.-30. november 2012 og temaet er de samfundsmæssige udfordringer. 

Mest Læste

Annonce