Holmegårdscenteret, der ligger midt i projektområdet, og som det kommende kunstelement skal være med til at forskønne.

Klimatilpasning bliver til kunst

Infrastruktur

03/12/2014 13:24

Nick Allentoft

Klimatilpasning Kokkedal - Danmarks største klimatilpasningsprojekt - får en kunstnerisk dimension. Det sker efter, at Statens Kunstfond (Legatudvalget for Billedkunst) har besluttet at afsætte 2,8 mio. kr. til at gå ind i et samarbejde om at udvikle og realisere et stærkt kunstnerisk element til Klimatilpasning Kokkedal.

Det kunstneriske element skal integreres i området og i sin udformning spille på vandet som tema. Samtidig skal det understøtte de sociale- og aktivitetsmæssige formål i Klimatilpasning Kokkedal.

”Det er fantastisk spændende, at Statens Kunstfond vælger at gå ind og støtte udviklingen af Klimatilpasning Kokkedal. Det er endnu et eksempel på, hvordan vi forfølger ideen om at udnytte vandet som en positiv ressource. Med støtten fra Statens Kunstfond føjer vi endnu et lag på klimatilpasningsprojektet, – og jeg er sikker på, at det bliver en katalysator for en ny og positiv fortælling om Kokkedal”, siger formand for Plan-, Klima- og Miljøudvalget Lars Simonsen.

Ken​dte kunstnere får chancen

Statens Kunstfond har besluttet, at de vil gå ind i en proces, hvor tre anerkendte kunstnere bliver bedt om at komme med hver deres oplæg.

Fokus for indarbejdelse af det kunstneriske element er området mellem Plejecentret Egelunden, Egedalshallen og Kokkedal Skole med det kommende Byens Hus. Resten skal foldes ud i den videre proces. Kunstnerne må gerne lade sig inspirere af arkitekternes oprindelige visioner om et Vandets tårn tæt ved Holmegaardscenteret, men ellers er forventningen, at de bringer deres egen kreativitet ind og skaber et stærkt kunstnerisk element, som er integreret i området. Og som i sin udformning spiller på vandet som tema samtidig med, at det understøtter de sociale – og aktivitetsmæssige elementer, som er så centrale i klimatilpasningsprojektet.

Klimatilpasning Kokkedal er Danmarks største af sin art. Det er unikt ved - på tværs af matrikelskel - at integrere klimatilpasning med en indsats for at løfte og forny en hel bydel ved at skabe nye mødesteder og aktivitetsmuligheder. Gennemførelsen af kunstdelen vil ske i en periode af projektet, der afventer færdiggørelsen af det store boligrenoveringsprojekt i Egedalsvænge.

Den præcise proces, fastsættelse af ramme for kunstnerkonkurrencen og udvælgelse af kunstnere vil ske efter en dialog med projektpartnerne i Klimatilpasning Kokkedal og Statens Kunstfond.

 

Styregruppe nedsat

Til at styre processen er der i dialog med Statens Kunstfond nedsat en styregruppe som består af:

Morten Stræde (Statens Kunstfond – Legatudvalget), Birgitte Anderberg (Statens Kunstfond – Legatudvalget), Trine Holmberg (Fredensborg Kommune – Direktør), Michael Nellemann, (Direktør Nivaagaard Malerisamling), Marianne Lundberg Andersen (Formand for Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal), Ulrik Kuggas (Sagsarkitekt, Schønherr A/S)

Mest Læste

Annonce