Fredensborg Kommune tilbyder nu kursus til forældre, så de kan blive bedre til samarbejdet om børnene.

Kommune klar med kursus til far og mor: Sådan styrker I samarbejdet om børnene

Velfærd

14/08/2014 14:46

Nick Allentoft

Hvilke hjemlige pligter skal storesøster Frida udføre? Og må Anton spille på iPad’en mere end to timer om dagen? Forældre over hele landet kan opleve, at parforholdet til tider kommer under pres, når der ikke er enighed i familien om, hvor grænserne og rammerne for børnenes hverdag skal sættes. Det skaber usikkerhed om, hvordan forældreskabet skal udføres i praksis, skaber børn der udfordrer grænserne – og risikoen for skilsmisse stiger.
Fredensborg Kommune tilbyder nu et særligt kursus til forældre, der skal styrke relationen og samarbejdet mellem de voksne - og dermed forebygge risikoen for skilsmisse. Også til de forældre, der er separerede eller skilte er der et særligt kursus på vej.   Kurserne bliver udbudt fra efteråret og er en del af Fredensborg Kommunes store fokus på børn og unges trivsel.

”Børnene er de sikre tabere, når parforholdet knirker eller mor og far allerede er gået fra hinanden og ikke kan finde ud af at arbejde sammen. Børnene bliver usikre og trives dårligere – og dét kan mærkes i både daginstitutioner og skoler, hvor de risikerer at få problemer med indlæring og etableringen af kammeratskab. Det er synd, og det vil vi som kommune gerne gøre noget ved. Derfor tilbyder vi nu kurser til henholdsvis samboende par og forældre, der er gået fra hinanden, så vi kan forebygge problemerne og dermed hjælpe børnene”, siger Hanne Berg, formand for Børne- og Skoleudvalget i Fredensborg Kommune. 

Erfaringer har vist, at større viden og enkle redskaber kan styrke forældres samarbejde og øge kommunikationen mellem de voksne til gavn for børnene. Derfor tilbyder Fredensborg kommune nu såkaldte PREP- og KIFF-kurser, der er evidens- og forskningsbaseret. Underviserne er to af kommunens netværkskonsulenter, der har stor erfaring med tværfagligt netværksarbejde og strukturerede familiesamtaler.   ”Kurserne skal give forældrene en viden og nogle konkrete værktøjer til et bedre samarbejde om det fælles forældreskab, så mor og far selv kan arbejde videre med at løse deres udfordringer. Der er ikke tale om terapi, men en blanding af oplæg, refleksioner, øvelser og struktureret dialog med nuværende og tidligere partnere”, siger Henriette Werlauff, leder af PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Fredensborg Kommune.   Fakta om kurserne:  PREP kurset er et kursus til forældre til børn og unge. Kursets formål er at styrke relationen og samarbejdet mellem forældre, og forebygge skilsmisse. Kurset er på 15 timer med et program over 2 sene eftermiddage/ aftener og en weekend dag. PREP står for Praktiske Redskaber til et Engageret Parforhold.   KIFF kurset er et kursus til skilte/separerede forældre, hvor temaet er det fælles forældreansvar med henblik på at styrke samarbejdet omkring fælles børn. Kurset er på 10 timer fordelt over tre sene eftermiddage. KIFF står for Kursus I Fælles Forældreansvar.   Kurserne er begge en blanding af oplæg fra underviserne og samtaletid med nuværende eller tidligere partner. Andre kursister får ikke viden og indblik i andres parforhold og familie. Kurserne er uafhængige af religion og politik og udbydes i flere lande, bl.a. Norge og USA.  

Mest Læste

Annonce