Søges: Borgere der vil køre på strøm

12/10/2012 14:25

Fredensborg Kommune

Med Test-en-elbil har 60 borgere i Fredensborg Kommune mulighed for at køre i elbil i tre måneder Fredensborg Kommune har siden maj 2011 haft fem elbiler i den kommunale drift, som kører upåklageligt. Nu er det borgernes tur: I december 2012 vil de første 10 familier få nøgler til hver deres elbil, som de i tre måneder kan køre i.

Projektet Test-en-elbil er landsdækkende. Elbiloperatøren CLEVER A/S står bag med støtte fra Region Hovedstaden, Trafikstyrelsen og Energistyrelsen, samt lokalt Fredensborg Forsyning.

Test-en-elbil er samtidig en del af Region Hovedstadens regionale klimastrategi. Region Hovedstaden har sat 3,2 millioner kroner af til projektet. Formålet er bl.a. deling af viden og erfaringer fra testkørslerne på tværs af kommunegrænser. I hovedstadsregionen bliver der i alt udlånt 35 elbiler til borgere i tre kommuner og til ansatte på tre hospitaler.

10 elbiler til Fredensborg
Borgere i Fredensborg Kommune har fået tildelt 10 elbiler. Elbilerne vil ”skifte familie” hver tredje måned, og dermed vil hele 60 familier få mulighed for at køre elbil over de næste 1½ år. De resterende 25 elbiler bliver fordelt således at borgere i Gribskov og Hillerød Kommuner, samt ansatte på Rigshospitalet, Hvidovre og Herlev Hospital, hver får tildelt fem elbiler.

Borgmester Thomas Lykke Pedersen er yderst tilfreds med realiseringen af projektet og udtaler:

”Fredensborg Kommune har allerede høstet gode erfaringer med vores fem elbiler, der bruges mange forskellige steder – fx i hjemmeplejen. Men hvis vi skal øge antallet af elbiler på vejene – både i kommunen og i Region Hovedstaden - er det nødvendigt at få flere med. Test-en-elbil er et skridt på vejen til at demonstrere elbilen for borgerne, og forhåbentlig anspore flere til at skifte til en mere klimavenlig – og billigere transportform.”

Test-en-elbil er Europas største indsamling af data om elbiler, og målet er ved hjælp af ca. 200 elbiler, 1.600 testfamilier og mere end fire millioner kørte kilometer at ændre danskernes generelle holdning til elbiler, og dermed sikre, at elbilen bliver en del af deres fremtidige valg af transportmiddel til gavn for miljø og energiproduktion.


Fakta: Sådan bliver du testkører

For at blive testkører i Fredensborg Kommune, skal man som det første være borger i kommunen. Derudover udvælges ud fra kriterier som geografisk spredning i kommunen og sådan at forskellige aldersgrupper og familiesammensætninger får mulighed for at testkøre.

For at komme i betragtning til at deltage i projektet, skal man:

• Have kørekort

• Have en bil i forvejen

• Være indforstået med de vilkår, der er beskrevet i ansøgningsskemaet.

Interesserede testkørere kan tilmelde sig på: http://testenelbil.clever.dk/bliv-testkoerer/
 

Mest Læste

Annonce