Sundhedsforsikring fortsætter efter succes

30/10/12 1:44

Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune var en af landets første kommuner med en sundhedsforsikring. Nu fortsætter ordningen yderligere tre år Med beslutningen om at indgå aftale med Skandia Lifeline om en ny sundhedsforsikring, kan kommunen fortsat tilbyde alle medarbejdere mulighed for hurtig og effektiv sundhedsbehandling, når behovet opstår

”Vi har nu tre års erfaring med en sundhedsforsikring til de ansatte. Og vores erfaringer er udelukkende positive. I løbet af de tre år er de ansattes sygefravær faldet betydeligt og medarbejdere er hurtigere kommet tilbage på arbejde efter sygdom. Derfor har vi heller ikke været i tvivl om, at ordningen skulle fortsætte, når den gamle aftale udløb. Ja, den koster penge, men det gør alle investeringer som udgangspunkt, og denne har vist sig at være en rigtig god en af slagsen”, udtaler borgmester Thomas Lykke Pedersen

Dækker bredt
Sundhedsforsikringen sikrer, at medarbejderne ved en række lidelser kan komme hurtigt i behandling, ligesom forsikringen også dækker områder, hvor det offentlige i dag ikke dækker eller kun dækker delvist. F.eks. fysioterapi, psykolog eller misbrugsbehandling.

”Vi er en stor arbejdsplads, hvor medarbejderne hver dag yder en kæmpe indsats. Som på alle andre arbejdspladser kan de også blive ramt af sygdom og arbejdsrelaterede lidelser, og i den situation skal vi hjælpe bedst muligt. Med en fortsættelse af ordningen med sundhedsforsikring gør vi Fredensborg Kommune til en endnu mere attraktiv arbejdsplads for medarbejderne ”, siger kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen.

Ny lovgivning
Den nye leverandør er fundet efter et offentligt udbud og sikrer bl.a., at prisen ligger fast i de næste tre år, ligesom der bliver oprettet en ”in-house” klinik med fysioterapi og kiropraktik på rådhuset.

Den nye aftale lever op til den nye lovgivning på området, hvor ordningen fortsat er betalt af kommunen, dog er den fritidsrelaterede del blevet valgfri for medarbejderne, fordi den er skattepligtig. Fredensborg Kommune forventer at langt hovedparten af medarbejderne vil vælge den fulde dækning, fordi den vil koste medarbejderne ganske få hundrede kroner om året.

Fakta om sygefravær:

Det samlede sygefravær i Fredensborg Kommune er i perioden faldet fra 5,29 %
i 2009 til 4,49 i 2011. Sygefraværet er for første halvår 2012 opgjort til 4,38 %.
 

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce