Vestager: Frikommuneforsøget er højt prioriteret

Politik

15/12/2011 14:51

Fredensborg Kommune

Borgmester Thomas Lykke Petersen og kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen var tirsdag den 13. december til møde hos Økonomi- og Indenrigsminister Margrethe Vestager. Her drøftede de sammen med de otte andre frikommuner rammerne for det frikommuneforsøg, der starter den 1. januar, og som Fredensborg Kommune er en del af.

Den nye regering har meldt klart ud, at den bakker op om frikommuneforsøget, alligevel har frikommunerne afventet, hvorvidt rammerne for forsøget ville blive prioriteret i en ny retning. Den bekymring blev på mødet manet til jorden, og det betyder, at Fredensborg Kommune i 2012 kan indlede de første forsøg som frikommune.

”Nu har vi arbejdet længe og hårdt med at forberede frikommuneforsøget. Derfor var det vigtigt for os at få bekræftet, at forsøget fortsætter med de samme høje ambitioner. Ganske vist er nogle af forsøgene udskudt med et halvt år, men det tager vi med, fordi det skyldes folketingsvalget i september. Det vigtige for os er, at vi nu kan se frem til at komme i gang med forsøg på bl.a. folkeskoleområdet og beskæftigelsesområdet, der gerne skulle resultere i mindre bureaukrati og mere målrettet service” udtaler borgmester Thomas Lykke Pedersen, der ser frem til de første svar på frikommuneansøgninger allerede inden jul.

Økonomi- og Indenrigsministeren understregede på mødet, at frikommuneforsøget er et vigtigt værktøj i regeringens bestræbelser på at modernisere den offentlige sektor. Derfor ønsker regeringen også at udvide samarbejdet med frikommunerne på en række områder f.eks. obligatorisk brug af digitale kanaler. Samarbejdsområder som frikommuner og fagministerier vil afholde workshops om i det nye år.

Nye måder at løse opgaverne på
” For Fredensborg Kommune handler frikommuneforsøget om at få fjernet unødige regler, og få afprøvet nye og innovative måder at løse vores opgaver på over for borgerne, og mødet med ministeren bekræfter os i, at vi med vores forsøgsansøgninger er godt på vej.

Derfor er vi også meget positive overfor Ministerens ønske om, på en række strategiske områder, at indgå i et mere forpligtende samarbejde på tværs af kommunerne og med de relevante fagministerier. Men det bør selvsagt være inden for en ramme, hvor vi ikke afskaffer en type af bureaukrati og erstatter det med noget andet.” udtaler kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen.
Fredensborg Kommune har indsendt i alt 47 ansøgninger til Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvilket udgør næsten en fjerdedel af alle ansøgninger fra de ni kommuner.

Mest Læste

Annonce