Lokalt kræfttilbud: ”Det er rart, at det er lige i nærheden”

23/08/2012 13:52

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommunes nye tilbud til borgere med kræft er blevet godt modtaget af borgerne. Siden marts har 75 borgere fået hjælp i Sundhedscentrets rehabiliteringstilbud. En af dem er 65-årige Ove Nielsen, som har været rigtig glad for tilbuddet, især fordi det ligger så tæt på han bopæl.

Kræftramte borgere på Frederiksberg har taget godt imod kommunens nye tilbud om rehabilitering efter sygdommen. Siden marts har 75 borgere henvendt sig og fået hjælp til at vende tilbage til en normal hverdag.

Ove Nielsen er en af dem. Han fik på grund af kræft fjernet en del af spiserøret i foråret. Han fik kemobehandling og deltog sideløbende i et kræftrehabiliteringsforløb i Sundhedscentret, hvor han gik til genoptræning. For Ove betyder det meget, at tilbuddet er på Frederiksberg.

”Jeg synes, det er rart, at der er kommet sådan et tilbud på Frederiksberg, for her bor jeg jo selv. Når man er afkræftet efter et længere sygdomsforløb, er det rart ikke at skulle ud på en længere tur for at eksempelvis besøge fysioterapeut, der kan hjælpe med genoptræningen. Det er rart, at tilbuddet er lige i nærheden”, fortæller Ove Nielsen.

Indsatsen blev besluttet i forbindelse med sidste års budgetforhandlinger, og borgmester Jørgen Glenthøj er glad for, at ordningen er i gang og gør en positiv forskel for borgerne.

”Kræft er en alvorlig sygdom og det er rart at vide, at vi kan hjælpe de borgere hos os, der rammes, endnu bedre. Det er vigtigt at skabe et sammenhængende forløb for borgere med kræft, og derfor valgte vi en model med en såkaldt kræftkoordinator, så vi netop sikrer sammenhæng og god koordinering for borgere, der indlysende er i en sårbar situation,” siger borgmester Jørgen Glenthøj.

Frederiksbergs nye tilbud omfatter en afklarende og flere opfølgende samtaler med kræftkoordinatoren. Du kan blive henvist, hvis du bor i Frederiksberg Kommune, er fyldt 18 år og har eller har haft en kræftdiagnose.


Et rehabiliteringsforløb kan indeholde

Samtaler med kræftkoordinatoren
Træning, i grupper eller individuel
Vejledning om motion og kost
Rygestopkursus
Støttegrupper
Kursusforløb
Samtale med en rådgiver fra Kræftens Bekæmpelse


Yderligere oplysninger
Kræftkoordinator Anne Friis 28 98 54 11

Mest Læste

Annonce