Furesø får Fontænehus for unge

26/05/2011 14:01

Furesø Kommune

Furesø Kommune styrker indsatsen over for unge med psykiske vanskeligheder. Det sker i et partnerskab med Fontænehusene Danmark. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget har netop vedtaget at sende en ansøgning om satspuljemidler af sted til Socialmini- steriet. Pengene skal gå til et Fontænehus, der fra den 1. august i år skal fungere som både klubhus og arbejdsplads for unge med psykiske vanskeligheder.

Fontænehuset er et rehabiliteringscenter, hvor det handler om at møde den enkelte på dennes banehalvdel, altså med respekt for den enkelte og dennes muligheder. Med et arbejdsorienteret dagprogram, uddannelse og støtte til at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet styrkes medlemmernes selvværd, praktiske kunnen, ansvarlighed og sociale færdigheder. Husets åbningstider matcher det almindelige erhvervsliv og er opdelt i en række arbejdsenheder som kontor, køkken og pedelenhed.

”Dette er et rigtig spændende eksempel på, hvordan vi kan sikre borgerne de bedste muligheder for at udfolde deres ressourcer og den bedste service. Det er ingen hemmelighed, at vi mangler hænder på arbejdsmarkedet, og det er vigtigt for Furesø Kommune at skabe et fleksibelt tilbud og de bedste rammer, så også denne gruppe unge kan leve op til deres potentiale”, siger Lisbeth Lykke Harsvik, formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

”Vi vil gerne motivere borgerne til at se sig selv som en ressource, som skal bringes i spil. Man vælger selv at være ’medlem’ i Fontænehuset, og som medlem har man rettigheder og pligter som i enhver anden klub. Dette ansvar og forventningerne til de unge giver selvtillid og opbakning til at søge mulighederne på arbejdsmarkedet. Fontænehusene giver os med andre ord en helt unik mulighed for at styrke indsatsen for en gruppe unge, der ellers risikerer at falde igennem nettet”, siger Susanne Mortensen, formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Hun understreger, at Fontænehuset ikke bliver en konkurrent til kommunens velfungerende aktivitetscenter og samværstilbud Lyspunktet, men tværtimod et supplement, der kan rettes mod en helt særlig målgruppe, nemlig de unge.

I den kommende tid arbejder en projektgruppe videre med den detaljerede planlægning for etablering af et Fontænehus i Furesø. Herefter vil medlemmer og medarbejdere samarbejde om den daglige drift ift. arbejdsopgaver, valg af styrende organer, administration, ansættelser, repræsentative opgaver mm. Fontænehuset kommer til at arbejde tæt sammen med kommunens Ungecenter.

Fakta

Fontænehusene Danmark er en fond, som blev stiftet i 1999. Fonden har til formål at støtte mennesker med psykiske lidelser til at komme sig og opnå en værdig tilværelse i samfundet. Det sker ved at styrke deres selvværd, praktiske kunnen, ansvarlighed og sociale færdigheder gennem et arbejdsorienteret dagsprogram og via uddannelse og støtte til at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

Et Fontænehus er et rehabiliteringscenter. Det er ikke en traditionel behandlingsinstitution, men et arbejdssted, hvor ligeværdighed, åbenhed og omsorg er i højsædet. Modellen tager udgangspunkt i, at trivsel og vækst fremmes af, at den enkelte oplever at være ventet, at være ønsket og at være nødvendig.
Læs mere på www.fhdk.dk

Mest Læste

Annonce