Naturklagenævnet går imod Furesø i Bytorvs-sag

21/03/2012 21:04

Furesø Kommune

Natur- og Miljøklagenævnet har den 20. marts ophævet den rækkefølgebestemmelse vedrørende Farum Bytorv, som det tidligere byråd indsatte i Kommuneplan 2009. Rækkefølgebestemmelsen skulle sikre, at Bytorvet blev udbygget mod nord før en eventuel udvikling mod syd. Furesø Kommune tager naturligvis afgørelsen til efterretning og fortsætter af den vej, som blev udstukket i byrådet først på året.

Her udtalte Planudvalgets formand John Ingemann Allentoft, at når planerne for en udbygning mod nord lå klar, ville Planudvalget vende blikket mod opgaven med at planlægge udviklingen af området syd for Bytorvet.

”Den netop afsluttede arkitektkonkurrence Farum i Udvikling har resulteret i en række gode forslag til den fremtidige indretning af den centrale del af Farum, herunder områderne omkring det nuværende Farum Bytorv. I forlængelse heraf er interesserede borgere og foreninger mv. blevet opfordret til at fremkomme med kommentarer og forslag, der vil kunne indgå i det videre arbejde med de enkelte delområder”, siger planudvalgsformand John Ingemann Allentoft og fortsætter:

”Alt dette materiale vil blive forelagt byrådet, som vil udstikke retningslinjer for den kommende planlægning for området syd for det nuværende butikscenter. Her vil grundejernes ønsker til den fremtidige udnyttelse blive justeret ind i forhold til hinanden og de overordnede mål med området. Målet er en helhedsplan, som kan danne baggrund for de kommende års udvikling og fortætning af området.”
 

Mest Læste

Annonce