Gladsaxe forener sikker skolevej og regnvandshåndtering

22/04/2013 15:42

Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Byråd har netop bevilget 10 millioner kroner til en ny cykel- og gangsti med tunnel, der skaber sikker skolevej til eleverne på Grønnemose Skole, og samtidig i samarbejde med Nordvand skaber et rekreativt område som led i Danmarks største anlæg til håndtering af regnvand.

rder-left-style: solid; margin-left: 5px; margin-right: 5px; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; float: right; width: 200px; height: 133px; " />

Den nye cykel- og gangsti langs Vandledningsstien bliver omkranset af åløb og en række regnvandsøer og -bassiner, der skal opsamle regnvand fra cirka 800 husstande i Grønnemose- og Marielystkvarteret samt Gladsaxe Idrætspark. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Gladsaxe Kommune og Nordvand.

Ny tunnel giver sikker skolevej
Den nye gang- og cykelsti, der skal forbinde skoledistriktet nord for Gladsaxevej med Grønnemose Skole, bliver ført gennem en tunnel under tilkørselsrampen til Høje Gladsaxe Vej. Stien har længe været et stort ønske hos de elever og forældre på Grønnemose Skole, som skal krydse Gladsaxevej på vej til skole. Med den nye sti gennem tunnelen får eleverne en sikker skolevej. Samtidig forbinder den ny sti den eksisterende sti fra Buddinge Centret til den nye cykelsupersti C95 fra København Farum, der bliver indviet lørdag 20. april.

Også eleverne på det kommende 10. klasse center på Marielyst Skole får glæde af den nye cykelsti og renoveringen af ankomstpladsen til skolen. Samtidig får stien en god belysning, så det bliver både trygt og sikkert at benytte den nye sti.

- Med det her banebrydende projekt falder rigtig mange brikker på plads på en gang. Ikke alene skaber vi en sikker skolevej til vores skolebørn. Vi får også en smuk og rekreativ løsning til at forebygge de oversvømmelser og vandskader, vi har været vidne til i området de senere år. Og så får vi afsluttet det mangeårige projekt med stien langs Vandledningsruten, siger borgmester Karin Søjberg Holst (A).

Del af et stort klimatilpasningsprojekt
Det nye rekreative anlæg er en del af et af Danmarks største klimatilpasningsprojekter, som Nordvand planlægger at udføre i hele den østlige del af Gyngemosen. Cirka 800 husstande i Grønnemose- og Marielystkvarteret samt Gladsaxe Idrætspark får gavn af projektet, hvor regnvand fra tage, veje, pladser og grønne områder adskilles fra spildevandet og ledes i separate ledninger til blandt andet åer, åbne grøfter og regnvandssøer. Projektet forventes færdig om tre år og koster sammenlagt 128 millioner kroner, som finansieres i samarbejde mellem Gladsaxe Kommune, Nordvand og Real Dania.

- Gennem de seneste år har vi oplevet nogle meget kraftige regnskyl, der har overbelastet kloaksystemet og ført til oversvømmelser. Med det nye anlæg håber vi, at antallet af oversvømmelser i området vil falde markant. Samtidig kan vi høste erfaringer med andet end traditionelle rørløsninger. Det vil utvivlsomt kunne inspirere til lignende løsninger andre steder i Nordvands område, siger Nordvands direktør Carsten Nystrup.

Arbejdet er så småt gået i gang
Allerede i denne uge går arbejdet med så småt i gang. Men først skal beplantningen langs Høje Gladsaxevej ryddes for at gøre plads til byggepladsen. Når cykelsti og tunnel er anlagt, bliver der plantet nye buske og træer.

Mest Læste

Annonce