Gladsaxe og Gentofte overtager ikke distriktspsykiatrien

Infrastruktur

15/05/2012 22:34

Gladsaxe Kommune

Gladsaxe og Gentofte kommuner har fået afslag på at overtage Distriktspsykiatrien som en del af frikommuneforsøget. Det ærgrer borgmestrene i begge kommuner, at de ikke får mulighed for at skabe en ny fælles indsats med borgerne i centrum.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har 7. maj givet afslag på Gentofte og Gladsaxe Kommuners ansøgning om overtagelse af Distriktspsykiatrien.

De to kommuner havde som del af frikommuneforsøget ansøgt om lov til at overtage ansvaret for Distriktspsykiatrien, som er den udgående og lokalt forankrede del af den psykiatriske behandling, fra Region Hovedstaden.

Bedre sammenhæng i indsatsen for borgerne

Målet med forsøget var at skabe en tættere sammenhæng mellem den psykiatriske behandling, der i dag ligger i regionen, og den socialpsykiatriske og beskæftigelsesrettede indsats i kommunerne. For det første for at sikre, at ingen borgere ”falder mellem to stole”, for det andet for at give borgerne de bedste muligheder for at leve livet på egne præmisser og bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Men i denne omgang kommer Gentofte og Gladsaxe altså ikke til at kunne realisere sine visioner om at levere en helhedsorienteret indsats samlet i én enhed.

Et ambitiøst og visionært forsøg

Gladsaxes borgmester Karin Søjberg Holst (A) ærgrer sig over, at kommunerne ikke får lov at gå videre med planerne. Ikke mindst fordi forslaget var et forsøg på at bruge de to kommuners status som frikommuner til for alvor at prøve nye idéer af på et område, hvor der næsten dagligt er negative historier i medierne.

- Frikommunerne er fra flere sider blevet kritiseret for ikke at tænke ambitiøst eller visionært. Her er så et forsøg, som er både ambitiøst og visionært, og samtidigt til gavn for borgerne, og så får vi et nej. Det er meget ærgerligt, siger Karin Søjberg Holst (A). Hun understreger samtidig, at kommunerne fortsat vil arbejde for at forbedre vilkårene for borgere med psykiske lidelser – og meget gerne i et samarbejde med behandlingspsykiatrien.

Også i Gentofte ærgrer borgmester Hans Toft (C) sig over afslaget.

- Det er naturligvis ærgerligt, at vi ikke har fået forsøget godkendt. Men vi har vist, at borgerne har brug for, at behandling og støtte hænger bedre sammen. Jeg håber, at vi, i de videre drøftelser kan finde sammen med ministeriet og regionen, og finde andre løsninger på den udfordring, siger Hans Toft (C).

Mest Læste

Annonce