Ny rapport: Letbanen bliver hovedstadens største vækstmotor

Infrastruktur

25/10/2017

Nick Allentoft

32 mia. kroner i private investeringer, 36.500 nye arbejdspladser og 32.000 nye borgere. Nye tal peger på, at Hovedstadens Letbane forventes at blive en endnu bedre investering end først antaget, når den er anlagt i de Københavnske omegnskommuner.

Når første spadestik til Hovedstadens Letbane tages i 2018 har byggeriet været i gang længe. Ikke bare har kommunerne været i gang med at forberede anlægsarbejdet, også en række store og små virksomheder har allerede investeret massivt i kommunerne langs letbanen.

En helt ny analyse fra konsulenthuset Incentive beregner, at der er foretaget eller planlagt inve-steringer for 32 mia. kr. Det er en stigning på næste 60 procent i forhold til tilsvarende beregninger for et år siden, hvor forventningerne lød på 20 mia. kr. Med anlægget af Hovedstadens Letbane lige på trapperne står flere og flere investorer klar til at udvikle de storkøbenhavnske omegnskommuner - investeringer, som giver plads til 31.700 nye borgere og 36.500 nye arbejdspladser. Det gør Hovedstadens Letbanen til Storkøbenhavns helt store vækstmotor de næste år og vil bidrage til at løfte og udvikle omegnskommunerne med vækst og beskæftigelse.

Virksomhederne vil investere

Trine Græse, formand for det by- og erhvervsstrategiske samarbejde LOOP CITY og borgmester i Gladsaxe, glæder sig over udviklingen: "Det er utroligt glædeligt at se, at der er så stor opbakning til Hovedstadens Letbane og ikke mindst, at rigtig mange virksomheder ønsker at investere i de københavnske omegnskommuner på grund af letbanen. Letbanen er ikke alene en nem, hurtig og miljørigtig kollektiv trafik-løsning, som binder hovedstaden sammen på tværs til gavn for vores borgere. Letbanen skaber også et nyt udviklingsbælte rundt om hovedstaden med tusinder af nye arbejdspladser. Og det er ikke kun til gavn for hovedstaden, men for hele Danmark"

Letbanen skaber værdistigninger
Byggeriet af Hovedstadens Letbane begynder i 2018. I øjeblikket forhandler selskabet Hovedstadens Letbane de endelige kontrakter med entreprenørerne på plads. Letbanen er budgetteret til at koste 5,1 mia. kr. at anlægge. Investeringen vil forventeligt få følgeskab af investeringer i ejendomme på flere gange anlægsprisen.

Michael Knørr Skov, Vice President i COWI, forklarer: "Nærhed til stationer betyder rigtigt meget for værdien af grunde og investeringer i områderne omkring Hovedstadens Letbane. Letbanen skaber værdistigninger og understøtter bydannelse, som så igen gør grunde mere attraktive at investere i. Hovedstadens Letbane er et godt ek-sempel på en kollektiv trafikinvestering, som både er med til at løse problemet med stigende trængsel og samtidig sikrer en positiv udvikling for et stort og vigtigt område med 360.000 borgere, store uddannelsesinstitutioner og dygtige virksomheder, der skaber mange arbejds-pladser".

200.000 nye borgere kræver infrastruktur

200.000 nye borgere forventes at flytte til Storkøbenhavn frem mod 2030. Det skaber behov for massive investeringer i boliger, arbejdspladser og infrastruktur. Udover den store interesse i at bygge boliger til de nye borgere langs den kommende letbane, er der også stor interesse fra virksomhedernes side til at placere sig nær letbanen. Særligt fremhæver mange virksomheder det store potentiale for rekruttering af fremtidens medarbejdere, som netop effektiv infrastruktur giver.

Fagchef for Transport & Infrastruktur i Dansk Erhverv, Jesper Højte Stenbæk, glæder sig på dansk erhvervslivs vegne: "Erhvervslivet er afhængig af god mobilitet og tiltrækkes derfor til steder, der kan tilbyde den. Det er derfor letbanens store kapacitet og rettidighed bliver vel modtaget hos virksomhederne. Det er simpelthen et tilbud, der er for godt til at sige nej til".

Godt 13 mio. passagerer årligt
Hovedstadens Letbane forventes at få mellem 13 og 14 mio. passagerer årligt i den første fase. Til sammenligning har Kystbanen cirka 10 mio. passagerer årligt. Letbanen skaber forbindelsen mellem fem S-togslinjer rundt om København, hvilket betyder, at kollektiv transport på tværs af Hovedstaden bliver langt lettere. A strategic collaboration between 10 Municipalities, The Capital Region of Denmark and The Danish State Gladsaxe 18. oktober 2017

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen:

"I hovedstadsområdet oplever vi en stor tilstrømning af nye indbyggere i disse år, og det er ikke kun i København, at udviklingen sker. Flere og flere søger ud i forstæderne, som byder på spændende uddannelser, gode arbejdspladser, grønne områder og huse, der er til at betale. Med letbanen kommer der et nyt, 28 kilometer langt udviklingsområde mellem Lyngby og Ishøj. Letbanen binder seks store trafikale knudepunkter sammen - og er for mig at se det største løft i den kollektive trafik uden for Københavns centrum siden S-toget."

Incentive rapporten er bestilt og betalt af det by- og erhvervsstrategiske samarbejde LOOP CITY, som består af de ti kommuner langs Ring 3, Region Hovedstaden og Staten.

Læs mere om biler på Motor24.dk.

Mest Læste

Annonce