Innovation på den politiske dagsorden i tre byråd

12/06/2012 10:25

Greve Kommune

Politikerne i de tre byråd i Høje-Taastrup, Stevns og Greve kommuner var mandag samlet for at sætte innovation på den politiske dagsorden. De tre borgmestre ser store muligheder i, at der udvikles innovativ kultur i kommunerne.

60 politikere fra byrådene i Høje-Taastrup, Stevns og Greve kommuner var mandag samlet til et fælles temamøde for at sætte innovation på den politiske dagsorden. Det skete som led i et toårigt tværkommunalt ambitiøst projekt, hvor de tre kommuner arbejder sammen om at skabe en innovationskultur på alle niveauer i organisationen.

Fra byråd og direktionsgang til institutionsniveau skal projektet sætte rammerne for, at gode innovative ideer, som kan gøre en forskel i kvaliteten af de kommunale serviceydelser, kan realiseres.

Borgmestrene i de tre kommuner ser store muligheder i at udvikle, støtte og ville innovativ kultur i kommunerne:

”I krydspresset mellem stigende forventninger fra borgerne om mere og bedre service og en offentlig sektor, hvor besparelsesdagsordenen hersker er svaret innovation. Vi er derfor nødt til at skabe en innovationskultur, hvor vi løbende nytænker vores opgaveløsning”, siger borgmester Michael Ziegler, Høje-Taastrup Kommune.

”Som politiker oplever jeg til dagligt mange gode idéer til løsning af de kommunale udfordringer. I takt med, at kommunerne for færre penge fortsat skal fastholde og udvikle kvaliteten i vore serviceydelser, skal der være et stærkt fokus på fx innovation i dagligdagen. Dette fokus skal understøttes politisk, så kommunens ansatte har et råderum til at arbejde innovativt på kryds og tværs. Det betyder også, at de eksisterende rammer gerne må udfordres”, siger borgmester Poul Arne Nielsen, Stevns Kommune

”Behovet for innovation er stærkere end nogensinde i kommunerne. Hvor hovedansvaret for enhver politiker i dag er økonomi, prioritering og kvalitet i ydelserne, må vi fremover tilføje kravet om nye løsninger – kravet om innovation. Og de kommuner, der gør det samme i dag som de gjorde i går, er i min verden truede. Mens de, der frembringer noget nyt, er vindere”, siger borgmester Hans Barlach, Greve Kommune.

På det fælles temamøde om innovation deltog også professor Eva Sørensen, RUC, samt Uffe Steiner, tidligere borgmester i Fredericia Kommune.

Byrådene i de enkelte kommuner vil efterfølgende mødes og diskutere, hvordan de fremadrettet skal arbejde med innovation i kommunen.

Mest Læste

Annonce