Psykologansættelse i Greve Rusmiddelcenter er en succes

16/10/12 1:05

Greve Kommune

Midtvejsevaluering af psykologansættelse i Greve Rusmiddelcenter viser gode resultater. Social- og Sundhedsudvalget vil inddrage de positive erfaringer i en fremtidig strategi på misbrugsområdet.

I 2011 besluttede Social- og Sundhedsudvalget at udvide bemandingen i Greve Rusmiddelcenter med en psykolog for at styrke den lokale behandlingsindsats generelt. Samtidig var der en forventning om, at psykologen – ved at gennemføre psykologiske screeninger af alle nyhenvendelser - kunne styrke visiteringen af borgerne og gøre den endnu mere målrettet og præcis. Social- og Sundhedsudvalget besluttede, at udvidelsen foreløbig skulle gælde i en tidsbegrænset periode på 2½ år, og at der skulle gøres status undervejs.

En status for første halvår af 2012 er netop behandlet i Social- og Sundhedsudvalget. Det fremgår bl.a., at psykologen i den periode har gennemført 25 psykologiske screeninger og 135 individuelle samtaler i terapeutiske samtaleforløb.

Efter Social- og Sundhedsudvalgets drøftelse af de foreløbige resultater, sammenfatter en tilfreds udvalgsformand Hans Kristiansen udvalgets drøftelser:

”Det ser rigtigt positivt ud. Vi kan se, at afklaringen og visitationen af borgerne er blevet mere præcis – og at borgerne samtidig giver udtryk for stor tilfredshed med de samtaleforløb, de har haft med psykologen. Og så har Greve Rusmiddelcenter samtidig fået den sidegevinst, at kollegerne har haft stor gavn af den faglige sparring og psykologiske ekspertise, som de nu dagligt kan trække på i betjeningen af borgere med misbrugsproblemer. Og rent økonomisk ser det også ud til at være en succes. Selv om vi kom lidt senere i gang end forventet, ser det ud til, at psykologansættelsen som minimum bliver udgiftsneutral – og måske kan vi endda håbe på at opnå et lille overskud allerede i år”.

Udvalgsformanden ser også perspektiver på lidt længere sigt:

”I Social- og Sundhedsudvalget er vi generelt optaget af at styrke og udvikle indsatsen på rusmiddelområdet. Vi har bl.a. aftalt, at vi skal have udarbejdet en langsigtet strategi for indsatsen, og at vi i den proces bl.a. også vil lade os inspirere af indsatsen andre steder. Derfor tager vi i november måned på studietur til Fredericia Kommune, og i begyndelsen af det nye år begynder vi så at drøfte strategien og indsatsen på den lange bane. Hvad strategien ender med at indeholde kan jeg i sagens natur ikke sige noget om endnu, men jeg ved dog, at de gode resultater fra midtvejsevalueringen af psykologansættelsen i Greve Rusmiddelcenter kommer til at indgå på en eller anden måde – for det besluttede et enigt udvalg nemlig, da vi behandlede sagen” slutter Hans Kristiansen.
 

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce