Enighed om Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Bæredygtighed

12/12/14 11:36

Nick Allentoft

Fem nordsjællandske kommuner overrækker i dag fredag den 12. december deres forslag til udformningen af Nationalpark Kongernes Nordsjælland til miljøminister Kirsten Brosbøll. Hvis nationalparken får det sidste nik fra forligspartierne, så kan Kongernes Nordsjælland skabe økonomisk vækst, arbejdspladser og øget turisme til hele Nordsjælland.

Nationalparken Kongernes Nordsjælland rykker i dag et skridt nærmere mod virkeliggørelse. Efter flere års arbejde har kommunerne Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød nu opnået den nødvendige opbakning til projektet fra lokale organisationer og private grundejere. Hvis ministeren og forligskredsen godkender forslaget, kan Kongernes Nordsjælland dermed blive Danmarks femte nationalpark. Samtidig vil det blive den eneste nationalpark, som bygger på et princip om frivillighed fra alle landmænd og store lodsejere, som har haft mulighed for at vælge nationalparken til eller fra.

Nationalpark Kongernes Nordsjælland vil bestå af et stort sammenhængende bælte på tværs af Nordsjælland, hvor de store statsejede og kommunale naturområder forbindes gennem private områder. Nationalparken vil forbinde kystlandskaber, åbne landbrugsarealer, søer og skove. Parken rummer som den eneste nationalpark i Danmark tre slotte og derudover et hav af herregårde, klostre og andre kulturhistoriske seværdigheder med international attraktionsværdi.

 - Jeg ser den kommende nationalpark som en enestående mulighed for at indgå i et fællesskab, der kan synliggøre og styrke Nordsjællands smukke natur, unikke kulturhistorie og rekreative værdier. Derudover vil parken skabe nye muligheder for økonomisk vækst og arbejdspladser i alle fem kommuner, siger borgmester i Helsingør Kommune, Benedikte Kiær, på vegne af de fem borgmestre.

Frivillighed giver lokal opbakning
De private lodsejere, som ejer jord mellem de statslige og kommunale skove, søer og naturarealer, er indgået i samarbejdet på frivillig basis. Det vil sige, at alle de store lodsejere og landmænd undervejs i processen er blevet spurgt om, de vil være en del af Nationalparken. 
Mange lodsejere og landmænd har i løbet af processen kunne se fordelene ved at gå ind i samarbejdet. Som en del af nationalparken vil de kunne markedsføre deres produkter med Nationalparkens brand, hvilket erfaringsmæssigt medfører øget salg, mulighed for nye produkter og højere markedsværdi.
Kommunerne har efterkommet de resterende lodsejeres ønske om at forblive uden for nationalparkens areal.
 
Turisme og erhverv til glæde for lokale og besøgende
Erfaringsmæssigt medfører titlen som nationalpark en større interesse fra indenlandsk og international turisme, men også lokalområdet får en gevinst ved at bo og bevæge sig i nationalparken. For eksempel vil det være oplagt med initiativer, der gør det lettere for borgere og besøgende at komme tættere på og opleve områdets specielle dyre- og planteliv. Nationalparken indeholder blandt andet højmose, bævere og ørne. 
Der kan også arbejdes med bedre muligheder for friluftsaktiviteter og eksempelvis cykelturisme - alt sammen noget, der skaber et større kundegrundlag for de lokale producenter, serviceudbydere og overnatningssteder.

- Der er ingen tvivl om, at den officielle anerkendelse af nationalparken og de tiltag, der følger, er med til at placere Kongernes Nordsjælland på verdenskortet. Nationalparken kan i den grad sikre vores destination fornyet interesse, flere jobs, vækst fremadrettet og tiltrække nye turismesegmenter, der ellers ikke ville være kommet til Nordsjælland. Tidligere har vi ikke været gode nok til at fremhæve de fordele, Nordsjælland har fået forærende fra naturens side. Vi skal genopdage natur- og kulturhistorien. Derfor er det meget visionært af de fem borgmestre at ville sikre et så vigtigt fælles projekt som nationalparken, siger Annette Sørensen, direktør, VisitNordsjælland.

Fakta:

  • Nationalparken Kongernes Nordsjælland har en enestående stor landskabelig variation formet af istidens gletsjere.
  • Nationalparken vil forbinde de store statsejede arealer Esrum Sø, Gribskov, Store Dyrehave, Tisvilde Hegn og Arresø.
  • Nationalparken vil indeholde store kulturhistoriske seværdigheder som Kronborg, Frederiksborg slot, Fredensborg slot, Esrum Kloster, Gjethuset og Gurre Slotsruin.
  • I Helsingør Kommune og Gribskov Kommune har rådgivningsvirksomheden COWI blandt andet beregnet de økonomiske og samfundsmæssige gevinster ved Nationalparken. I de to kommuner vil parken kunne skabe 58 nye jobs fra blandt andet øget turismeomsætning samt mindst 31 millioner kroner i ny årlig meromsætning i turismen.
  • Nationalparkens område dækker over i alt 32.125 ha
  • Nationalpark Kongernes Nordsjælland bygger på et samarbejde mellem Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød kommuner.
  • Øvrige samarbejdspartnere er Naturstyrelsen, Nordsjællands Landboforening, Frederiksborg Amts Familielandbrug og Kongernes Nordsjællands Natur- og Lodsejerlaug.