Gribskov vil styrke dialogen med erhvervslivet

Infrastruktur

03/9/14 12:19

Suleman Haider

Dansk Industri (DI) offentliggjorde onsdag sin årlige undersøgelse af erhvervsklimaet i landets kommuner, Lokalt Erhvervsklima 2014. Gribskov Kommune har fået en kedelig placering i den helt lave ende. Og det er man overrasket over på Rådhuset, da andre analyser, fra f.eks. Dansk Byggeri viser et helt andet billede.

Samlet får Gribskov Kommune en placering som nr. 86 i landet. Undersøgelsen er baseret på dels spørgeskemaundersøgelse og dels statistiske data.

Efter de statistiske data, placerer Gribskov Kommune sig som nr. 16 i landet - og nr. 1 i Nordsjælland. En god placering, som også svarer til placeringen i andre undersøgelser, eksempelvis i den fra Dansk Byggeri. Det skyldes særligt, at Gribskov er den kommune i landet, der konkurrenceudsætter mest, er den eneste kommune i Hovedstadsregionen der ikke har erhvervsskat på virksomheders bygninger, og generelt har en høj erhvervsfrekvens og mange nystartede virksomheder.

Spørgeskemaundersøgelsen trækker dog en anden vej. 53 lokale virksomhedsledere har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen og her vurderes kommunen mindre godt. Kritikken fra virksomhederne er særligt rettet mod utilfredshed med infrastruktur og transport, kommunens betalingsfrister og dialogen mellem erhvervslivet og kommunens politikere. Til gengæld vurderer virksomhederne kommunens velfærdsservice, som for eksempel børnepasning, som værende tilfredsstillende.

Michael Bruun (V), formand for byrådets Erhvervs- og Turismeudvalg, siger:
"Det er bekymrende, at der stadig er virksomheder inden for DIs brancher, der har den kedelige opfattelse af kommunen, når de objektive rammevilkår jo faktisk er rigtig gode. Vi ønsker at Gribskov skal være blandt de bedste kommuner at drive virksomhed i. Analysen viser at vi skal gøre endnu mere, og også at vi i lige så høj grad skal blive bedre til at fortælle om det gode vi allerede gør. Det vil vi nu tage fat på i Erhvervs- og Turismeudvalget og gå i dialog med virksomhederne omkring de konkrete udfordringer. Jeg tror også, at det nye erhvervscenter, som åbner ved årsskiftet, vil kunne mærkes i positiv retning". 

Resultaterne af DIs analyse vil nu blive studeret nærmere sammen med en række andre undersøgelser. På den baggrund skal det besluttes hvilke målrettede indsatser, der skal sættes i gang for at styrke kommunens erhvervsvenlighed.

Se mere om undersøgelsen på di.dk/le

Fakta
Undersøgelsen, Lokalt Erhvervsklima 2014, udarbejdes af Dansk Industri. Det er Danmarks største undersøgelse af kommunernes erhvervsklima og det er femte år i træk, at DI laver undersøgelsen. 

I Gribskov Kommune er der indhentet svar fra 53 virksomheder, med i alt 1.015 private arbejdspladser. Det er alle virksomheder inden for Dansk Industris brancher. Virksomhederne har vurderet kommunens overordnede erhvervsvenlighed og helt specifikke erhvervsvilkår som f.eks. skattetryk, sagsbehandling, adgang til arbejdskraft, infrastruktur og kommunernes image mv. 

Virksomhedsledernes bedømmelser vejer 2/3 af undersøgelsens resultat, mens den sidste tredjedel afgøres af statistiske data som skat, grundskyldspromille, privat beskæftigelse, antal nystartede virksomheder mv.