Inddragelse af elever giver bedre undervisning

Velfærd

13/11/14 11:08

Suleman Haider

Det viser erfaringer fra Gribskov Kommune, som nu skal spredes til skoler i resten af Danmark.

Børn og unge i folkeskolen vil høres og tages alvorligt. Og det betaler sig at lytte til dem, for inddragelse øger både deres motivation og giver bedre undervisning.

I projektet ”Elevernes stemme” inddrager Gribskov Kommune børn og unge i undervisningen og giver dem mulighed for at blive hørt. Et projekt på Skt. Helene Skole i Gribskov Kommune, viste nemlig, at det var noget, eleverne havde savnet:

”Da vi evaluerede projektet, opdagede vi, at eleverne efterlyste at blive hørt og taget alvorligt. Og den efterlysning valgte vi så at tage alvorligt,” fortæller Helle Postholm, skoleleder på Skt. Helene Skole.

Det motiverer mig, at min lærer lytter
”Elevernes stemme” giver lærerne konkrete værktøjer til, hvordan de kan inddrage børn og unge i undervisningen, og det skaber engagement. 
Nogle af tilbagemeldingerne fra de børn og unge, der har oplevet den højere grad af inddragelse lyder eksempelvis: ”Det motiverer mig, at min lærer lytter til min mening.”, og ”Vores lærer er blevet bedre til at tage alle elever, der rækker fingeren op. Og ikke kun dem, hun plejer.” 

Elevinddragelsen klæder desuden lærerne bedre på til at kunne planlægge en undervisning, som er tilpasset elevernes behov. Birgitte Larsen, lærer på Skt. Helene Skole, forklarer:  

”Det giver mening at lade eleverne komme til orde. På den måde kan jeg lave undervisningsdifferentiering med afsæt i elevens eget behov. De sætter ord på det, der er svært, og jeg inddrager dem i planlægningen af undervisningsforløb.”

Læreren har stadig ansvaret
Eleverne tager ejerskab, når de selv vælger arbejdsform og metode. Men det er vigtigt at understrege, at ønsket om medindflydelse ikke er det samme som ønsket om at få det fulde ansvar for egen læring. Det fortæller leder af projektet, Mette Wybrandt fra konsulentvirksomheden Amondo:

”I udviklingen af værktøjerne har det været vigtigt at sikre, at elevernes stemmer ikke bliver til elevernes ansvar. Eleverne vil gerne høres, men de har brug for, at ansvaret bliver hos læreren. I forlængelse af det, er det naturligvis vigtigt for inddragelsen, at lærerne følger op, så eleverne oplever, at deres refleksioner og ønsker bliver taget alvorligt, og at de reelt har indflydelse på deres egen læring.”

De gode erfaringer skal spredes
Projektet ”Elevernes stemme” er støttet af Egmont Fonden. Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration, peger på, at elevinddragelse kan være et vigtigt redskab også i forhold til at understøtte inklusion i folkeskolen. 

”De positive erfaringer fra Gribskov viser, at der er et stort potentiale i at arbejde mere systematisk med elevinddragelse. Både i forhold til inklusion og til elevernes motivation – hvilket er en forudsætning for at få reel værdi ud af at gå i skole. Nu skal de gode erfaringer spredes, så også andre skoler kan få glæde af redskabet,” siger Henriette Christiansen.

Både Undervisningsministeriet og Danske Skoleelever har vist interesse for projektets resultater. Erfaringerne fra projektet og metodeværktøjet udbredes og implementeres i løbet af skoleåret til alle skoler i Gribskov Kommune, samt til skoler i resten af Danmark.

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce